SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Stryn:

Handel og skjenkestove på Oldeøyra

Heilt sidan 1600-talet har det budd borgarar med rett til å drive handel i Sjøatunet på Oldeøyra, som ligg på austsida av elvemunningen av Oldenelva.

Publisert 12.10.2005 12:08. Oppdatert 01.03.2006 13:20.
Olden. Foto: Heidi Lise Bakke, NRK.
Her ligg også den gamle kyrkjestaden, og frå gamalt av hadde folket oppover dalen ein teig ved elvemunningen – almenning - avsett til hestebeite. I 1715 vart det kremmaren på Tonning i Stryn, Peder Pederson Tonning som tok over handelsstaden i Olden og starta skjenkestove og gjestgiveri. Men han var ikkje den einaste som dreiv skjenkestove på staden: Rasmus Hallsteinsson Beinnes hadde vore i krigsteneste hjå Kongen, og fekk i 1720 løyve til skjenking av brennevin. Det var ikkje uvanleg at veltente soldatar fekk slike privilegium som påskjøning i dei dagar.

Prøvde på beinkrok

Rasmus Beinnes freista å setje beinkrok for konkurrenten ved å hevde at Tonning let ei dansk kvinne stå for skjenkinga i Olden. Enkja etter Rasmus Beinnes gifta seg oppatt med Arne A. Eide, som vart gjestgjevar i 1734.

Påstand om ulovleg spritsal

I 1767 overtok Kristen Olson Faleide skjenkestove og gjestgiveri. No var det Tonningane sin tur til å klage på konkurrenten, som dei hevda også selde sterke varer til innanbygds folk, noko dei ikkje hadde løyve til.

Mange eigarar før Yri

Neste eigar av gjestgiveriet på Oldeøyra var Rasmus A. Drageset i 1786, deretter korporal Johannes R. Melein frå 1804, Evert Petterson frå 1837 (han starta også handel då handelprivilegia vart oppheva i 1844), Ingebrigt J. Beinnes frå 1847, bergensaren Jørgen Dittmar Osenbroch frå 1854, og så ein kort periode lærar og handelsmann Anders R. Nygård før den kjende hotellbyggjaren Vilhelm Yri overtok i 1874.

Les meir om Yri og eigedomane hans under Yris Hotell i Olden.

MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no