SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Askvoll:

Ulukker i Askvoll

I dette oversynet er berre ulukker med to eller fleire omkomne og ulukker under særlege omstende tekne med.
- Oversynet er under utarbeiding, og dermed ufullstendig.

Publisert 12.03.2004 09:41. Oppdatert 12.01.2007 09:20.

1861

I 1861 omkom ei kvinne i eit snøskred på garden Skorva.

1869

I 1869 omkom ei kvinne og ein gut i Olsundet då dei havarerte under transport av lyng frå ein av holmane.

1870

Kring 1870 omkom fire menn frå Bulandet under fiske ved Sengskjera.

1870

Kring 1870 omkom to gutar frå Bulandet under fiske ved Buesteinane.

1870

Kring 1870 omkom seks mann på to fiskebåtar heimehøyrande på Bulandet under sildefiske.

1874

Kring 1874 drukna tre menn då dei kollsigla i Aldeosen, to skysskarara frå Olset og ein omreisande emissær.

1880

Kring 1880 omkom ei kvinne og ei jente under taresaniing ved Klovneskjæret.

1880

Kring 1880 omkom tre menn frå Herland under draging av laksenotilar ved Atløy.

Modige kvinner berga sju

I 1885 forliste skonnerten ”Gugner” frå Tønsberg i eit overhendig uvér i Nordsjøen.

1894

2. juledag 1894 drukna to kvinner og ein mann då dei kollsigla på heimveg frå messe i Vilnes-kyrkja. Ein gut berga seg på kjølen.

1917

I 1917 forliste D/S "Ramfos" med eit mannskap på 30 vest for Sandøy. Øyfolket berga 29, og 15 fiskarar fekk medalje for edel dåd.

1927

I 1927 brann to arbeidarbustader ved aluminiumsverket A/S Stangfjord Elektrokemiske Fabriker ned til grunnen, og ni familiar med i alt 50 menneske vart huslause. Brannen starta etter feil bruk av bensin i staden for olje på eit kokeapparat.
Folk måtte hoppe ut av vindauga for å berge seg, men ingen kom til skade.

Hurtigrutetragedien ved Staveneset

Den 29. oktober 1929 grunnstøytte det største passasjerskipet i Norge ved Staveneset i regn og sørvestleg storm.

1977

Veslejulaftan 1977 omkom fire unge kvinner frå Askvoll då dei køyrde ut i Jølstravatnet ved Juklestad.

Helikopterulukka i Alden

I 1990 omkom fem personar då eit helikopter havarerte i det høge fjellet på Alden.

MEIR OM ASKVOLL 
Askvoll kommune

 
Aviser og media i Askvoll
Historia i Askvoll
Industri og næring i Askvoll
Kjende personar i Askvoll:
Kommunehistoria i Askvoll
Krigshistoria i Askvoll
Kyrkjer i Askvoll
Samferdsle i Askvoll
Skular i Askvoll
Verd å sjå i Askvoll

 
Lyd frå Askvoll
Video frå Askvoll
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no