SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kommunehistoria i Luster:

Ordførarar i Luster

Ordførarar i Luster sidan 1837:

Fram til 1964 var noverande Luster tre kommunar: Hafslo, Jostedal og Luster.

Publisert 07.01.2004 14:15. Oppdatert 29.01.2004 08:43.

Ordførarar i Hafslo 1837-1964

Bonde Ola Trondsen Lid 1837-1839
Lærar Einar Joranger 1840-1859 og 1878-1881
Bonde Samuel M. Bugge 1860, 1963-1877 og 1882-1885
Sokneprest C. Aars 1861
Bonde Ola I. Fet 1862
Lærar Ola I. Hillestad 1886-1895
Handelsmann Anders J. Tørvi 1896-1898
Bonde Erik Nitter Walaker 1899-1904 og 1908-1910
Handelsmann Samuel O. Moe 1905-1907
Bonde Ola I. Joranger 1911-1919
Ekspeditør Wilken Nitter Walaker 1920-1922
Bonde Ivar O. Hillestad 1923-1928
Lærar Torstein Molland 1929-1931, 1938-1942 og 11. mai-31. desember 1945

Bonde J. W. Fraas 1932-1937
Bonde Amund Bremer 1942-1944
Bankassistent Ola Sjøtun 1946-1947
Bonde Jens Klingenberg Marheim mars-desember 1947
Bonde Einar Kjos 1948-1961
Lensmann Hans H. Sjøtun 1961-1963

Ordførarar i Luster 1837-1964

Bonde Mons S. Fuhr 1837-1841 og 1854-1861
Bonde Peder Lavold 1842-1843
Hans Hanson Urdahl 1844-1845 og 1862-1863
Bonde Sølfest Urdahl 1846-1853, 1866 og 1868-1869
Bonde John Z. Næs 1864-1865 og 1867, 1870-1875 og 1878-1881
Bonde Hans Hanson Urdahl d.y. 1876-1877 og 1888-1893
Bonde Sjur O. Fuhr 1894 -1897 og 1901-1904
Bonde Hans J. Næss 1898
Bonde Sjur T. Næss 1899-1900 og 1905-1906
Lærar Per Urdahl 1907-1910
Handelsmann og fabrikkeigar Halvard Drægni 1911-1916, 1920-1921 og 1926-1927

Bonde Johannes Fladhammer 1917-1919
Bonde Hermann Prestegård 1922 og 1932-1934
Bonde Jens Døsen 1923-1925
Lærar Olav Tjønn 1928
Bonde Anders Molland 1929-1931 og 1935-1941
Fenrik Eirik Weka 1942-1944
Bonde og dampskips-ekspeditør Hans Prestegård 1946-1947
Bonde Olav Listou 1948-1959
Bonde Anders Bjørk 1960-1963

Ordførarar i Jostedal 1837-1964

Sokneprest K. A. Bugge 1837-1839
Bonde L. R. Faaberg 1840-1841
Sokneprest M. S. Fasting 1842-1845
Bonde Lars T. Kronen 1846, 1857-1858 og 1868-1869
Sokneprest Chr. B. Heltberg 1847-1949 og 1851-1852
Bonde Anders A. Haugen 1850
Bonde I. H. Vamberg 1853-1855
Sokneprest O. Ghr. Rasch 1856 og 1859-1861
Bonde Jon A. Haugen 1862
Bonde Rasmus L. Faaberg 1870-1874
Sokneprest Andreas E. Hansen 1875
Bonde A.C. Ormbergstøl 1876, 1879-1880 og 1883-1896
Bonde Tøger Kronen 1877-1878
Sokneprest Anton Hansen 1881-1882
Bonde K. A. Ormbergstøl 1897-1904
Bonde R. L. Faaberg 1905-1907 og 1911-1922
Bonde Ole E. Myklemyr 1908-1910
Bonde H. N. Bruheim 1923-1935 og 1936-1937
Snikkar Hans Moen 1936 og 1940-1941
Lærar Ove W. Haug 1938-1939
Lærar K. R. Vigdal 1941-1945
Kjøpmann Kristen Bakken 1946-1947
Bonde Johannes Grov 1948-1951 og 1956-1963
Lærar Hallvard Hesjevoll 1952-1955

Ordførarar i storkommunen Luster sidan 1964

Bonde Anders Bjørk, Senterpartiet 1964-1975
Skulestyrar Kåre Øvregard, Arbeidarpartiet, 1976-1977
Bonde Knut P. Nes, Kristeleg Folkeparti, 1978-1979
Bonde Jan Haugen, Senterpartiet, 1980-1989
Ass. maskinmeister Ernst Weum, Arbeidarpartiet, 1990-2003
Veterinær Torodd Urnes, Kristeleg Folkeparti, 2003-

Hovudsider:
· Kommunehistoria i Luster
· Kjende personar i LusterMEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no