SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kommunehistoria i Stryn:

Ordførarar i Stryn kommune

Frå 1837 og fram til 1845 var Innvik og Stryn samla i ein kommune. I 1845 vart Stryn skild ut som eigen kommune. I 1965 vart kommunane Innvik og Stryn innlemma i storkommunen Stryn. Hornindal vart fråskild att i 1977.

Publisert 06.01.2004 14:46.

Ordførarar i Innvik 1837-1845:

Landhandlar Peter L. Brandt 1837-1841
Kaptein Jørgen Fr. Spørck 1842-1843
Kapellan Arent Uchermann 1844

Ordførarar i Innvik 1845-1965:

Bonde Lars Olson Bruvoll 1845
Bonde Ola Olson Flore 1846-1849 og 1852-1857
Bonde Anders Rasmusson Faleide 1850-1851
Bonde Hans Andersson Heggdal 1858-1861
Kyrkjesongar Ola Hansson Langve 1862-1871
Bonde Anders H. Faleide 1872-1883
Bonde Anders H. Øiestad 1884-1895
Bonde Rasmus E. P. Sindre 1895-1910
Bonde Anders A. Drageset 1908-1910
Bonde Knut A. Taraldset 1910-1931
Bonde Hallvard R. Sindre 1932-1945
Bonde Anders J. Rustøen 1942-1946
Bonde Per Reme 1946-1951
Bonde Ola Bruland 1952-1959
Bonde Einar A. Skarstein 1960-1964

Ordførarar i Stryn 1845-1965:

Bonde Ole Vik 1845
Harald Kolbeinsson Gutdal 1846-1847
Landhandlar Peter L. Brandt 1848-1851 og 1853-1855
Sokneprest G. A. Heiberg 1857-1859
Kommandersersjant Jon Nilsson Seime 1860-1863
Bonde og underoffiser Arne Olsson Tonning 1864 -1890
Bonde Sigmund K. Årnes 1890-1910
Bonde og fjellstovestyrar Rasmus Larsson Skåre 1913-1928
Bonde og major Per Lunde 1929-1937
Bonde Per Nedreberg 1828, 1938-1940 og 1945.
Fylkesgartnar og bonde Nils Bergem 1941-1945
Bonde Jon Øvre-Flo 1946-1952
Banksjef Rasmus Langeset 1952-1959
Trygdesjef Audun Næss 1960-1964

Ordførarar i Stryn etter 1965:

Bonde Knut Mork 1965-1971
Bonde Mathias Hilde 1972-1975
Bonde Paul Svarstad 1976
Bonde og lærar Leiv Blakset 1977-1983
Rektor Oddvin Drageset 1984-1987 og 1992-1999
Legesekretær Inger Hoff 1988-1991
Næringsmiddelinspektør Nils Støyva 1999-

Hovudsider:
· Kommunehistoria i Stryn
· Kjende personar i Stryn
MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no