SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Stryn:

Lag og organisasjonar i Stryn

Omtalane er ordna etter startår:

Publisert 05.01.2004 14:03. Oppdatert 01.02.2007 08:53.

Innvik Skyttarlag

vart skipa kring 1880. I 2007 slo laget seg saman med Utvik Skyttarlag til Innvik og Utvik Skyttarlag.

vart skipa i 1882.

Utvik Skyttarlag

vart skipa i 1884 av Ole Larsen Myklebust. I 2007 slo laget seg saman med Innvik Skyttarlag til Innvik og Utvik skyttarlag. Den mest framståande prestasjonen til lagsmedlemmer var då Leif Myklebust vann Aftenpostens sølvfat på eit landsskyttartemne på slutten av 1950-talet.

Innvik ungdomslag

Innvik ynglingeforening vart skipa i 1882 og Innvik ungdomslag i 1897. Laget gjorde opptaket til skiping av idrettslaget Styrk i 1902, og seinare til hornmusikken i bygda. I 1912 bygde laget ungdomshuset Heimlund, som i 1930 vart utvida og dekorerav rosemålaren Ragnvald Einbu frå Lesja.

Oldedalen Ynglingeforening

vart skipa i 1885. Namnet vart seinare endra til Oldedalen Ungdomslag.

Olden ungdomslag

Ynglingeforeningen "Fram" vart skipa i Olden i 1884 av Lars Loen. Det vart i 1885 til Olden Ungdomslag. Etter nokre år med kløyving, gjekk laget saman att i 1907. I 1916 byde det ungdomshuset "Aldaheim" med store tilskot frå den amerikanske kunstnaren og rikmannen William Henry Singer jr.. Huset vart utvida i 1930. Laget gjorde også opptaket til skiping av Røde Kors-lag, og fekk i 1914 verna gamle Olden kyrkje som kulturminne.

Randabygda Ungdomslag

vart skipa i 1887.

Utvik Indremisjonsforening

vart skipa i 1887.

Tonning indremisjon

i Stryn vart skipa i 1890.

Markane ungdomslag

vart skipa på 1890-talet, og i 1904 vart det skipa endå eit lag i Markane. Dei to laga gjekk saman i 1906. Dette laget bygde ungdomshuset "Skogstjerna" i 1928.

Faleide

fekk ungdomslag på 1890-talet, men fleire opplysningar vantar.

Lodalen ungdomslag

vart skipa på 1890-talet, men låg nede til det vart nyskipa i 1924.

Blakset ungdomslag

vart skipa på 1890-talet og bygde ungdomshuset "Frendehall" i 1922.

Oppstryn ungdomslag

vart skipa i 1890-talet med Jon Fridtun som første formann.

Stryn ungdomslag

vart skipa i 1897 og bygde i 1908 ungdomshuset "Heimskringla". Laget kjøpte m.a. eigen skogteig i 1937 der dei dreiv skogsplanting. I 1938 starta laget privat realskule i Stryn.

Stryn Turn & Idrettsforening

vart skipa i 1898. Laget fekk den første storhallen i fylket, Strynehallen, i 1987.

Utvik ungdomslag

vart skipa i 1900 og bygde i 1991 ungdomshuset "Urdabrunn". Det var i mange år saman med lag på Breim-sida om Brekkestemna på Utvikfjellet, og dreiv stort med skogplanting: Over 250.000 plantar sette laget ut.

Oldedalen forening av Misjonssambandet

– Kinamisjonen - vart skipa ca. 1900

Oldedalen Skyttarlag

vart skipa ca. 1900.

Olden indremisjon

vart skipa i 1900

Loen ungdomslag

vart skipa i 1901 og bygde ungdomshuset "Heimtun" i 1915. Laget gav i 1937 to lysekruner til Loen kyrkje.

Styrk Idrettslag

i Innvik vart skipa i 1902. Laget bygde på 1980-talet Styrkhallen.

Utvik Idrettslag

vart skipa i 1902 og stod i mange år som medskipar av Brekkestemna på Utvikfjellet saman med Breim idrettslag (sjå Idretten i Gloppen). Idrettsbana i Utvik vart bygd i 1947. I 1963 bygde laget, etter opptak frå Ola A. Valaker saman med idrettslag frå Breim alpinanlegg på Utvikfjellet (sjå Indre Breim Idrettslag , Gloppen kommune).

Fjelli ungdomslag

vart skipa i 1905 og bygde i 1916 ungdomshuset "Fjellvarden", teikna i "drakestil" som eit slags "typehus" for ungdomshus av Magnus Dagestad frå Voss. Fleire slike typehus vart bygde i fylket i desse åra, m.a. ein større variant i Vik i Sogn - Vikjahalli. Det var Noregs Ungdomslag som gjorde opptaket til desse typehusa.

Nordstranda ungdomslag

vart skipa i 1909, og saman med Tisthamar ungdomslag bygde dei i 1911 opp att den gamle vetestove ved Ulvedal. I 1937 bygde laget ungdomshuset "Haugtun".

Idrettslaget Fjell

på Nordsida i Stryn vart skipa i 1909. Dette gjekk i 1968 inn i Veten Idrettslag.

Oldedalen ungdomslag

vart skipa i 1910.

Rakegrenda ungdomslag

vart skipa i 1910. I 1939 bygde laget ungdomshuset "Vardehall".

Tisthamar ungdomslag

vart skipa i 1911.

Oppstryn Idrettslag

vart skipa i 1911. Fekk den første ”friidrettsprisen” for godt lagsarbeid i fylket i 1988.

Rand ungdomslag

vart skipa i 1913, og bygde eige ungdomhus kring 1950.

Nordfjord Songarlag

vart skipa i 1919 av lærar og kyrkjesongar Lars Glomnes frå Stryn. Laget talde i mellomkrigstida 20 kor med til saman kring 500 songarar.

Oppstryn Strykeorkester

vart skipa i 1919 og hadde opptil 10 orkestermedlemer, dei fleste på flatfele. Rasmus Erdal var musikalsk leiar. Dei hadde nær kunstarleg kontakt med komponisten Per Bolstad i Ålesund som ætta frå Stryn. Orkesteret vart lagt ned midt på 1920-talet. Leiaren Rasmus Erdal og familien flytta til Tafjord, der både han sjølv, kona og tre born omkom i rasulukka i 1934.

Hjelledalen indremisjon

vart skipa i 1919.

Olden Idrettslag

vart skipa i 1920.

Første Røde Kors-laget i Olden

I 1920 vart det første Røde Kors-laget i Sogn og Fjordane skipa i Olden etter opptak av hotellvert Inger Yri på Yris Hotell. I det første styret sat Inger Yri, Ingebrigt Beinnes, Rasmus Yri (sjå Kjende personar i Stryn fødde år 1875-1900) og Rasmus Høgalmen. Fram til 1922 var dei einskilde lokallaga direkte lagt under landslaget, men dette året vart landet delt i fem regionar, der Vestlands-regionen omfatta Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

Oldedalen indremisjon

vart skipa i 1921. Laget bygde bedehuset Ljosheim i 1924. Bedehuset har sidan 1935 fungert som kapell for dei øvre bygdene i dalen.

Innvik Hornmusikk

vart skipa i 1925.

Nordstranda indremisjon

i Stryn vart skipa i 1932.
Fjelli indremisjon i Stryn vart skipa i ?

Hopland indremisjonsforening

vart skipa i 1932.

Fjelli Småbrukarlag

vart skipa i 1935 av bureisaren Anders M. Sølvberg. Dette var det andre småbrukarlaget som vart skipa i Sogn og Fjordane. I 1946 fekk Sølvberg skipa Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag og vart første fylkesformann.

Erdal indremisjonsforening

vart skipa i 1936.

Rake indremisjonsforening

vart skipa i 1938.

Innvik indremisjon

vart skipa i 1942.

Blakset indremisjon

i Stryn vart skipa i 1943.

Flo indremisjonsforening

vart skipa i 1943.

Stryn Røde Kors

vart skipa i 1944.

Veten Idrettslag

vart skipa i 1968 ved samanslåing av Idrettslaget Fjell og Blakset Idrettslag. Dette siste heitte i starten Blakset Skilag.

Olden eldrelag

vart skipa i 1986.

Innvik og Utvik Skyttarlag

vart skipa i 2007 ved at Innvik Skyttarlag frå 1880 og Utvik Skyttarlag frå 1884 slo seg saman.

Idrettslag - sjå:
· Idretten i Stryn


MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no