SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Bremanger:

Lag og organisasjonar i Bremanger

Botnane ungdomslag kring 1910. (Foto i privat eige)
Botnane ungdomslag kring 1910. (Foto i privat eige)
Nokre lag og organisasjonar i Bremanger ordna etter startår:

Publisert 05.01.2004 13:30. Oppdatert 10.04.2007 10:37.

Tidleg ute med fråhaldslag

Eit av dei første fråhaldslaga i Sunnfjord vart skipa i Bremanger - truleg i Kalvåg, men fleire opplysningar vantar.

Frøyen Kvindeforening

vart skipa i 1865 som den første misjonsforening i Bremanger. Den vart på folkemunne kalla "gamleforeninga" fordi dei fleste medlemane var eldre kvinner.

Losje Frøya

i Kalvåg vart skipa i 1895.

Losje Våren

i Bremanger vart skipa i 1897.

Ålfot ungdomslag

vart skipa i 1897. Før det hadde det vore såkalla "leselag" i bygda. I 1914 reiste laget bautastein for dei som fall i krigen 1807-1814.

Ungdomslaget "Framover"

vart skipa på Kjelkenes i 1898. Det fekk skipa Gulen Folkeboksamling i 1899, og samla frå 1899 inn pengar til kyrkje i Midtgulen. Saman med losje "Andror" bygde laget ungdomshuset "Trudvang" i 1930.

Losje Havrók

i Bremanger vart skipa i 1898.

Vestlandske Indremisjonsforbund i Bremanger

Medan dei andre misjonslaga i Fjordane kring 1900 vart medlemmer av Det norsk lutherske Indremisjonsselskap, melde misjonslaga i Bremanger og kring Dalsfjorden seg inn i Det Vestlandske Indremisjonsforbund, etter at dette i 1898 braut ut av den meir kyrkjetilknytte misjonsrørsla.
- Les meir om dette under Sogn og Fjordane fylke: Kristelege lag og kristelege rørsler.

Ålfoten idrettslag

vart skipa i 1904.

Davik Skyttarlag

vart skipa i 1905.

Ungdomslaget "Ungskogen"

i Rylandspollen vart skipa i 1909. Etter ein passiv periode vart laget skipa på nytt i 1921. Laget bygde ungdomhus kring 1950.

Davik sanitetsforening

- seinare Davik sjukerøktlag - vart skipa i 1914 etter opptak frå prestefrua Amalie Eide.

Losje Andror

på Kjelkenes vart skipa i 1914.

Norske Kvinners Sanitetsforening

– Sjå Sogn og Fjordane fylke – samla oversyn over medlemsforeningar i NKF under Norske Kvinners Sanitetsforening.

Havdur Ungdomslag

i Bremanger vart skipa i 1918. Det heitte den første tida Førdspollen ungdomslag. Saman med andre ungdomslag på øya skipa laget i mange år til fjellstemne. På 1950-talet bygde laget ungdomshus.

Losje Maritind

i Svelgen vart skipa i 1919.

Folkets Hus

i Svelgen vart bygd i Vågen i 1920 og var fram til smelteverket bygde Svelgen Samfunnshus i 1961, det einaste større forsamlingslokale i Svelgen.

Davik Musikklag

vart skipa ca. 1920 av Birger Rosenlund.

Berle Ungdomslag

vart skipa i 1921.

Rugsund ungdomslag

vart skipa i 1921.

Svelgen Songlag

vart skipa i 1927.

Kalvåg Hornmusikk

vart skipa i 1927. Hornmusikklaget vart avløyst av skulemusikken då den vart skipa i 1963.

Svelgen Turn- og Idrettsforening (STIF)

Skipa i 1930, og har sidan vore ein sentral organisasjon i industribygda.
· Idrettsanlegg i Svelgen

Svelgen Hornmusikk

vart skipa kring 1935.

Bremanger Idrettslag

vart skipa i 1945. I 2006 vart idrettshellen Bremangerhallen teken i bruk. Hallen vart reist med stor dugnadsinnsats frå bygdefolket, og ei innsamling gav 1,3 millionar kroner til hallen. 500.000 kroner av dette var ei gåve frå Bremanger Sanitetsforening.

Botnane Bonde og Småbrukarlag

vart skipa i 1946.

Davik Idrettslag

vart skipa i 1948 og nystarta 1968.

Berle Idrettslag

vart skipa i 1951.

Isane Idrettslag

vart skipa i 1953.

Svelgen Røde Kors

vart skipa i 1958. Laget kjøpte den gamle sjukestova som vart reist under spanskesjuka i 1918, pussa det opp og og nyttar huset som klubblokale.

Svelgen Samfunnhus

vart bygd i 1961 av Bremanger Smelteverk – sjå artikkelen Bremanger Smelteverk - hjørnesteinen i kommunesenteret.

Kalvåg skulemusikk

vart skipa i 1963.

Svelgen skulemusikk

vart skipa i 1964.

Leirgulen Idrettslag

vart skipa i 1977.

Bremanger Songlag

vart skipa i 1977 etter opptak av Rune Ervik.

Keipen Turlag

vart skipa i 1990. Turlaget dekkjer Bremanger kommune og har namnet sitt etter det 1382 meter høge fjellet Keipen på grensa mellom Bremanger og Flora kommunar.

Bremanger Musikklag

vart skipa i 1996.

MEIR OM BREMANGER 
Bremanger kommune

 
Aviser og media i Bremanger
Historia i Bremanger
Industri og næring i Bremanger
Kjende personar i Bremanger
Kommunehistoria i Bremanger
Krigshistoria i Bremanger
Kyrkjer i Bremanger
Samferdsle i Bremanger
Skular i Bremanger
Verd å sjå i Bremanger

 
Video frå Bremanger
Lyd frå Bremanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no