SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Gloppen

Ungdomslag i Gloppen

Leikarringen til Byrkjelo Ungdomslag i 1956
Leikarringen til Byrkjelo Ungdomslag i 1956

Publisert 18.12.2003 13:36. Oppdatert 23.01.2007 08:54.

Heimlid ungdomslag

vart skipa i Brønareimsgrenda på Breim kring 1880 som ei fylgje av Jakob Hjelmeset sin skule der. Det var dette laget som i 1883 også fekk i stand den spesielle Bredheims Tobaksafholdsforening (sjå Tobakk-avholdsforeninga).
Kjende personar i Gloppen fødde år 1850-1900
Seinare vart ungdomslaget "Samhald" skipa, og noko seinare ungdomslaget "Heimlid". Det bygde i 1934 ungdomshuset "Breidarheim" på Byrkjelo saman med Eggedalen Ungdomslag og losje "Vora".
Heimlid ungdomslag skipa også sitt eige musikklag med Per A. Støyva (sjå Kjende personar i Gloppen fødde år 1850-1900) som leiar.

Nordstrand ungdomslag

vart skipa i 1893, og dekte bygdene på nordsida av Gloppefjorden. Seinare vart det skipa eigne ungdomslag i skulekrinsane på nordsida.

Sandane ungdomslag

vart skipa i 1896 og bygde i 1911 ungdomshuset Vonheim. Det fekk tilbygg i 1926, og gjekk same året saman med losje "Trofast" i drift av kino i bygget. I 1927 skipa laget saman med andre organisasjonar til ei stor varemesse på Sandane.

Indre Gloppen ungdomslag

vart skipa i 1896, og dekte m.a. grendene Ryssdal og Bolset.

Årdal ungdomslag

i Breim vart skipa i 1896, laget bygde eit lite ungdomshus i siste halvdel av 1940-talet. Her var det også badstove.

Eggedalen ungdomslag

i Breim vart skipa i 1897, og bygde i 1934 ungdomshuset Breidarheim på Byrkjelo saman med andre lag i bygda.

Bukta ungdomslag

vart skipa i 1898.

Hyen ungdomslag

vart skipa i 1899.

Sudstrand ungdomslag

vart skipa truleg før 1900, og bygde ungdomshus i 1927. Laget skipa også idrettslaget "Brodd".

Nesstrand ungdomslag

i Breim vart skipa i 1901.

Straume ungdomslag

i Hyen vart skipa i 1901. I 1929 kjøpte laget det gamle skulehuset på Straume og innreidde det til ungdomshus, men bygde nytt hus på 1950-talet.

Breim ungdomslag

vart skipa i 1902 etter opptak frå Gabriel Reed. Han hadde sidan 1897 skipa til "Brekkestemna" på Utvikfjellet, og laget tok seg seinare av dette årvisse stemnet saman med Utvik ungdomslag.
Breim ungdomslag bygde ungdomshuset "Breimshallen" i 1929. Denne vart mykje utvida på 1970-talet, og har på 1990-talet vorte brukt m.a. til dei godt vitja "Breimsrevyane".

Austrheim ungdomslag

vart skipa i 1906 ved at krinsen vart skilt frå Nordstrand ungdomslag. Den første tida heitte laget "Indre Nordstrand Ungdomslag", men endra namn i 1908. Laget bygde ungdomshuset Gimle i 1931.

Nesjane ungdomslag

på Hestenesøyra vart skipa i 1933.

MEIR OM GLOPPEN 
Gloppen kommune

 
Aviser og media i Gloppen
Historia i Gloppen
Industri og næring i Gloppen
Kjende personar i Gloppen
Kommunehistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gloppen
Kyrkjer i Gloppen
Samferdsle i Gloppen
Skular i Gloppen
Verd å sjå i Gloppen

 
Lyd frå Gloppen
Video frå Gloppen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no