SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samleside: SILDEFISKET I SOGN OG FJORDANE
Industri og næring i Aurland:

Sildefiske i Flåm

Fangst av fjordsild gav både mat og inntekter i gamle dagar. Ved Fretheims-garden i Flåm vert det hevda at det har vore ein lokal sildestamme.

Industri og næring i Gulen:

Fiskarbonden og silda

På Byrknes har fiskarbonden fått sitt eige museum: I fleire hus og sjøbuer er det samla reidskapar, garnbruk og båtar som viser korleis mann og kone på småbruk langs kysten arbeidde og livnærte seg i gamle dagar.

Historia i Stryn:

Innfjordingar på fiske

Fiskarbua på Geitholmen ved Kalvåg vitnar om den tida då også innfjordingane rodde fiske på kysten.

Historia i Solund:

Utvær - kyrkjestad, fiskevær og losstasjon

Utvær ligg omlag 8 kilometer vest for dei ytste større øyane i Sula, og er den vestlegaste øygruppa i Noreg med fast busetnad.

Historia i Hyllestad - Fiskeri

Sildefiske med landnot

I dei fleste bygder i Hyllestad var det i eldre tid mange notbruk og båtlag. Mest alle gardane i Skifjorden og Åfjorden eigde registerte sildegarn kring 1750.

Fiskerihistoria i Flora:

Sildeeventyret i Flora på 1950-talet

Det største sildefisket i verda gjekk føre seg på Vestlandskysten i åra frå 1945 til 1957. I toppåret 1956 vart det ført iland 12,3 millionar hektoliter. På 12 år vart det fiska opp 105 millionar hektoliter storsild. Senter for dette eventyrlege fisket var Florø og Måløy.

Fiskerihistoria i Flora:

Ny oppgangstid i sildefisket

Etter mange svartår, kom storsilda tilbake til Fjordane i 1886. Over 8.000 fiskarar deltok, og ialt vart det fiska 500.000 hl. til ein verdi av 2,4 millionar kroner. Men sildeeventyret vart berre eit blaff, før det kom eit nytt storår i 1897.

Fiskerihistoria i Flora:

Florø by, sildetelegraf og fiskerifyr

Midt på 1800-talet hende fleire ting som gjorde at distriktet frigjorde seg frå Bergens-herredømet:

Fiskerihistoria i Flora:

Vårsild-eventyret

Storsildfisket - eller vårsildfisket - har gjennom historia skapt velstand og vekst - men også svolt og ruin for kystfolket når det årvisse innsiget svikta. Kinn og Florø har opplevd begge deler, fleire gonger.

Historia i Flora:

Sildoljefabrikkane

Etter initiativ frå ingeniør Hans Andreas Hartner frå Oslo og sildevrakar i Florø, Andreas Trovik, vart den første sildoljefabrikken i Sogn og Fjordane bygd i Florø i 1910, A/S Florø Olje- og Sildemelfabrikk.

FLERE SAKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no