SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Bremanger:

Handelsfamilien Melstvedt og Lepsøe

På Knutholmen er framleis bygningane etter Melstvedt og Lesøe sentrale element. (Foto: Arild Nybø © 2003)
På Knutholmen er framleis bygningane etter Melstvedt og Lesøe sentrale element. (Foto: Arild Nybø © 2003)
Johannes Melstvedt frå Hardanger vart frå 1867 den sentrale handelsmannen i fiskeværet Kalvåg. Han dreiv landhandel, dampskipskai, fiskeeksport og fraktebåtar. Melstvedt var utlærd smed og dreiv difor også smedforretning og skipsbyggeri.

Publisert 21.11.2003 13:27. Oppdatert 05.12.2006 14:31.
Svikt i fisket gjorde at han gjekk konkurs i 1873. I 1876 drukna Johannes Melstvedt ved Ånnevika.

Enkja tok over i Kalvåg

Enkja Ranveig Melstvedt tok over forretningane i Kalvåg og dreiv til sonen Johan tok over i 1894. Familien kjøpte opp fleire eigedomar og vart etter kvart eigarar av det meste av det som no er Kalvåg sentrum.

Bygde tranbrenneri

I 1899 starta Johan Melstvedt og Bernt P. Frøyen tranbrenneri på Kalvøyna på sørsida av vågen.

Kjøpte største saltebuda

I 1917 kjøpte han saman med Andreas Strømmen den største saltebuda i Kalvåg av Ivar Karlsen. Karlsen kom frå Hardanger i 1910 og bygde opp ei stor fiskeforretning på Kalvøya der Domstein-anlegget ligg i dag.

Blei millionær

Johan Melstvedt slo seg opp til millionær under jobbetida kring 1. verdskrig, men fekk problem i dei vanskelege 20-åra. Eigedomane i Kalvåg vart selde på tvangsauksjon i 1932. "Karlsen-buda" på Kalvøya gjekk over til Bremanger Spareforening som seinare selde til den kjende rutebåteigaren og fiskeeksportøren Kristoffer Hovden. Hovden var den største fiskehandlaren i Kalvåg i dei store sildeåra på 1950-talet.

Lepsøe vart reiar

Torstein Lepsøe kom til Kalvåg kring 1860 og vart gift med Brita Melstvedt, dotter til Johannes Melstvedt. Lepsøe vart jekteeigar og fiskebåtreiar og dreiv fiskemottak, sildesalting og eksport frå budene sine i Kalvåg. I eit tilbygg til fiskebuda dreiv han landhandel og hotell med kafé. – Sjå også Abraham Sørbotnen. Kaféen vart nokre år fram til 1933 drive av Samson og Inga Jensson.

Røys Preserving

Audun Røys tok over eigedomane etter Torstein Lepsøe og dreiv både handel, fiskekakeproduksjon og ein hermetikkfabrikk - Røys Preserving - som i krabbesesongen kunne sysselsetje opptil 32 personar.

Framleis synleg

Dei gamle bygningane etter Melstvedt og Lepsøe-folket er i dag sentrale element i gjestgjevarstaden på Knutholmen, eigd og driven av Svein Inge Fosse.


MEIR OM BREMANGER 
Bremanger kommune

 
Aviser og media i Bremanger
Historia i Bremanger
Industri og næring i Bremanger
Kjende personar i Bremanger
Kommunehistoria i Bremanger
Krigshistoria i Bremanger
Kyrkjer i Bremanger
Samferdsle i Bremanger
Skular i Bremanger
Verd å sjå i Bremanger

 
Video frå Bremanger
Lyd frå Bremanger
SE OGSÅ
LENKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no