SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Eid:

Dronning Ingrid

Stårheim der dronning Ingrid og Arne skal ha halde til, er ættesetet for Stårheimsætta. (Foto: Ottar Starheim, NRK © 2003)
Stårheim der dronning Ingrid og Arne skal ha halde til, er ættesetet for Stårheimsætta. (Foto: Ottar Starheim, NRK © 2003)
Ingrid (ca. 1115 - ca. 1200) var norsk dronning ca. 1134-1136. Ho var gift med lendmann Arne på Stodrheim, som var den fjerde ektemaken hennar. Ingrid var svensk prinsesse, dotter til kong Ragnvald av Gøtaland.

Publisert 21.11.2003 10:20. Oppdatert 31.01.2006 13:35.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Dronning Ingrid. (Frå boka "Stårheimsdronninga" av Lars Myrold. Kunstnar: Inge Rotevatn.)
Ho vart i 11-årsalderen tvangsgifta med prins Henrik Skadelår i Danmark og vart kronprinsesse der. Ho fekk fire søner med Henrik Skadelår, men han vørde Ingrid lite. Ho fekk ein son utanom ekteskapet med stormannen Ottar Birting frå Trøndelag.

Ville røme

Ingrid og Ottar planla å røme frå Danmark. Prins Henrik fekk vite om dette, fanga Ingrid og mishandla henne på det grovaste.

Vart norsk dronning

Etter at Ingrid vart skild frå Henrik Skadelår ved dom, gifta ho seg med den norske kongen Harald Gille og fekk dermed norsk dronningtittel. Dei fekk sonen Inge Krokrygg. Då Harald Gille vart snikmyrda, gifta Ingrid seg med ”gamlekjærasten”, lendmann Ottar Birting frå Trøndelag. I mellomtida hadde Ingrid greidd å få ein gut etter eit forhold til ein mann som heitte Inge Sneis. Men fordi Sneis var av lågare byrd enn Ingrid, vart det ikkje giftarmål mellom dei to. Også den tredje ektemaken Ottar Birting vart snikmyrda.

Gift med Arne på Stodrheim

I godt vaksen alder gifta så dronning Ingrid seg for fjerde gong - no med lendmann Arne på Stodrheim. Han var i slekt med kongen Harald Gille og kalla seg difor Kongsmåg. Dessutan var han næraste rådgjevar til barnekongen Magnus og rådde over det store Stårheims-godset. Arne Kongsmåg og dronning Ingrid fekk tre søner: Inge, Filippus og Nikolaus Arnesson, (baglarbispen), og dottera Margareta.

Drukna ved Rugsund

Dronning Ingrid omkom etter segna då ho som gamal hadde lånt bisp Nikolaus sitt skip ”Bokskreppa” for ei reise til Bergen. På retur til Stårheim vart "Bokskreppa" angripen av birkebeinarar ved Rugsund. Skipet vart senka og dronning Ingrid drukna.

Sjå også:
· Stårheimsætta
MEIR OM EID 
Eid kommune

 
Aviser og media i Eid
Historia i Eid
Industri og næring i Eid
Kjende personar i Eid
Kommunehistoria i Eid
Krigshistoria i Eid
Kyrkjer i Eid
Samferdsle i Eid
Skular i Eid
Verd å sjå i Eid

 
Video frå Eid
Lyd frå Eid
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no