SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Lag og organisasjonar i Eid

Utvida mannskap i Eids Orkesterforening som arrangerte Schubert-aften i
Utvida mannskap i Eids Orkesterforening som arrangerte Schubert-aften i "Valhall" i 1929. (©Fylkesarkivet)

SAMLESIDE:
Idrettslag og -anlegg i Eid

· Idrettslaga på Nordfjordeid

Publisert 20.11.2003 09:54. Oppdatert 06.06.2007 10:58.

ENKELTOMTALER:

Første mållaget i Nordfjord

Første mållaget i Nordfjord vart skipa i Kjølsdalen i 1869.

Stårheim indremisjonIndremisjonen i Eid

Nordfjord Fællesforening, det som seinare vart heitande Nordfjord Indremisjon, vart skipa i 1879 med lærar Henrik Stokkenes, Nordfjordeid, som første formann.

Henden Ungdomslag

i Hennebygda vart skipa kring 1887 og bygde ungdomshus i 1947.

Klusianarane

var ei lita, religiøs sekt som var aktiv på Nordfjordeid på slutten av 1800-talet. Ola O. Egge frå Skårhaug var leiaren for sekta som ein ikkje kjenner opphavet til.

Hjelle Ungdomslag

vart skipa i 1889 som såkalla "leselag". I 1894 gjekk laget over til å verte "samtalelag" (med foredrag og diskusjonar om ulike samfunnsemne). Ei tid dreiv laget også eit songkor. Laget låg nokre år nede, man vart starta på nytt i 1906 av Olav T. Leivdal. I 1914 bygde laget ungdomshus saman med Hjelle Skyttarlag. Huset vart utvida i 1932.

Eid Ungdomslag

vart skipa rundt 1890 etter opptak frå m.a. Lorentz Nybø og Haakon Aasvejen. Laget bygde i 1927 det store ungdomshuset "Valhall" på Nordfjordeid. I 1934 arrrangerte laget ei stor varemesse, og i 1939 var det vertskap for landsstemna til Noregs Ungdomslag. Laget har gjennom tidene hatt eigne skodespel- og musikkgrupper.

Stårheim Ungdomslag

vart skipa kring 1890 og bygde ungdomshuset "Fram" i 1936. Huset vart påbygd kring 1980, og mykje modernisert i 2002.

Losje Morgendæmring

Fråhaldslag skipa på Nordfjordeid i 1892, og fekk frå starten 25 medlemer. I 1896 skipa laget barnelosjen Foreldreglæden med 64 medlemer. Laget bygde "Losjehalla" på garden Myklebust i 1898. Dette var det viktigaste forsamlingslokalet - også til idrettsøvingar - på Nordfjordeid fram til ungdomshuset "Valhall" vart bygt i 1927.

Kjøllsdals Ungdomslag

vart skipa i 1893 av presten og organisasjonsmannen Reiel Nybø som dette året var framhaldsskulelærar i Kjølsdalen. Laget dreiv dei første åra m.a. med stor skogplanting i såkalla "fredsskogfelt". Ungdomslaget låg nede i fleire år før det vart organisert på nytt i 1911.

Haugen Ungdomslag

vart skipa i 1893, og bygde ungdomshuset "Vårtun" i 1929 saman med skyttarlaget og jordbrukslaget i bygda. I 1915 samla laget inn pengar til våpen og utstyr for Nordfjord Bataljon, og i 1919 til hjelp for naudlidande i Austerrike.

Hundeide Ungdomslag

vart skipa i 1901 av lærar Johan Mørkesæthaug. Laget heitte "Samhald" den første tida, og bygde i 1937 ungdomshuset "Skogheim".

Sudstranda Ungdomslag

i Holmøyane vart skipa i 1902 av Hans M.O. Holmøy, Jens Årøy og Per J. Storevik.

Hjelle ungdomslag

vart skipa i 1906. Ungdomslaget bygde i 1914 ungdomshus saman med Hjelle Skyttarlag.

Haugen indremisjonsforening

vart skipa i 1906. Bedehuset til laget har i nyare tid også vorte nytta til barnehage.

Kjølsdalen indremisjon

vart skipa i 1909. Laget bygde bedehuset "Betania" i 1914. Huset vart utvida i 1964 og i 1993.

Eid Musikklag

vart skipa i 1913. Musikklaget hadde tradisjon med ein årleg vårkonsert i ungdomshuset Valhall. Musikklaget framførte også skodespel på desse tilstellingane. Alf Andersen var dirigent for musikklaget i 25 år.

Kjølsdalen bedehus

Kjølsdalen fekk bedehus i 1914, og utvida i 1964 og i 1993.

Heggjabygda ungdomslag

vart skipa i 1915.

Hjelmelandsdalen Ungdomslag

vart skipa i 1918, og bygde ungdomshus i 1920.

Nesbygda Ungdomslag

for grendene kring vestenden av Hornindalsvatnet vart skipa i 1919. Laget eigde dei første åra hus saman med skyttarlaget. Dette huset vart mykje utvida i 1938.

Rotvin Ungdomslag

vart skipa i 1920, og dekte grendene på sørsida av Eidselva. I 1934 kjøpte laget det gamle skulehuset på Nordfjordeid og bygde det opp att som ungdomshuset "Gimle".

Nordfjordeid Sanitetsforening

vart skipa i 1923, og fekk 75 medlemmer det første året.

Kjølsdalen Musikklag

vart skipa i 1926. Korpset har kring 35 vaksne medlemmer frå Kjølsdalen og frå andre Nordfjord-bygder som Stårheim, Haugen, Nordfjordeid, Måløy, Hornindal og Sandane.

Eid Orkester

vart skipa i 1927 av gymnaslærar Ørnulf Kobberstad. Frå før var det eit blandakor og ein strykekvartett på staden, og frå dette miljøet bygde Kobberstad saman med bakar Wilmann Alsaker opp eit strykeorkester med 12 musikarar. Då orkesterert runda 30 år, heldt det konsert med 31 musikarar. Ørnulf Kobberstad var dirigent fram til 1954, då bakar Alf Andersen overtok. (sjå bilete øvst).

Hjelmelandsdalen misjonsforening

vart skipa i 1931.

Husmorlag finansierte vassverk

Nordfjordeid Husmorlag vart skipa i 1937 av Jenny Osnes. Laget starta kino i 1939 for m.a. å finansiere bygging av vassverk for tettstaden.

Remmedalen misjonsforening

vart skipa i 1938.

Nordfjordeid Konsertslag

vart skipa i 1955 og stod som arrangør av konsertar med klassisk musikk med kjende, norske kunstnarar. Konsertane vart haldne i ungdomshuset Valhall.

Freidig 4H

på Stårheim vart skipa i 1956 av Johan O. Orheim.

Heggjabygda Bondekvinnelag

vart skipa i 1957. Seinare har det endra namn til Heggjabygda bygdekvinnelag.

Lote indremisjonsforening

vart skipa i 1959.

Eid Skulemusikkorps

vart skipa i 1961 med 36 medlemmer frå starten. Korpset vart bygd opp på restane etter Eids Gutemusikklag som var lagt ned i 1960.

Stårheim skulemusikk

vart skipa i 1967 og fekk drilltropp i 1977. Stårheim skulemusikk avløyste Stårheim Hornmusikk som vart skipa midt på 1950-talet. Frå 1999 til 2006 har Stårheim Skulemusikk samarbeidd med Haugen skulemusikk i nabobygda om drift og øvingar under nemninga Stårheim og Haugen skulemusikk. I 2006 fekk Haugen eige korps att.

Haugen skulemusikk

– sjå Stårheim skulemusikk

Hjelle skulemusikk

vart skipa i 1976.

Cirkus Agora A/S

Grunnlagt 1989 av Jan Kjetil Smørdal frå Hjelmelandsdalen.

Galleri Leikvin

- sjå: Skrivargarden Leikvin og: Kunstnarparet Rotevatn og Jørstad.

Kulturhuset Gamlebanken. (Foto: Ottar Starheim, NRK © 2003)

Kulturhuset Gamlebanken

Gamlebanken galleri og kulturhus held til i den gamle bankbygningen til tidlegare Nordfjord Sparebank ved Eidsgata. Huset har sidan 1997 vore nytta til kunstutstilingar og mindre konsertar. Ved huset er det reist minnestøtte for biletkunstnaren Eilert Mehl.

Stårheim Bygdelag

vart skipa i 1997. Bygdelaget er eit fellesorgan for ulike lag i bygda, og har m.a. arbeidd for sentrumsplanar for Stårheimsvik og andre arealplanar for bygda.

Opera Nordfjord

Starta i 1998 etter initiativ frå kunstnarparet Kari Standal Pavelich og Michael Pavelich. På oppsetjingane deltek 150 dugnadsarbeidarar på og bak scena.

Malakoff Rockfestival

på Nordfjordeid vart starta i 2002 som ei elevverksemd i regi av Eid vidaregåande skule.

Fabel

Visepopgruppa Fabel er den musikkgruppa frå Sogn og Fjordane som har markert seg sterkast nasjonalt ved sida av årdalsgruppa Lava.


MEIR OM EID 
Eid kommune

 
Aviser og media i Eid
Historia i Eid
Industri og næring i Eid
Kjende personar i Eid
Kommunehistoria i Eid
Krigshistoria i Eid
Kyrkjer i Eid
Samferdsle i Eid
Skular i Eid
Verd å sjå i Eid

 
Video frå Eid
Lyd frå Eid
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no