SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Luster fødde etter år 1900

Omtalane er ordna etter fødselsår.

Publisert 05.11.2003 12:26. Oppdatert 18.12.2007 08:56.
Førre side:
· Kjende personar i Luster fødde år 1850-1900


Marie Sandvik

(1902-1992) frå Joranger, busett i Minneapolis, USA.

Karl Olai Huun

(1902–1941) frå Luster. Gardsstyrar, sjømann og krigsseglar. Drog til sjøs i 1939 og segla som donkeymann på D/S ”Vespasian” som kom bort på ein krigskonvoi den 22. januar 1941.

Anders Urne

(1904-1974) frå Luster. Bonde og Arbeidarparti-politikar. Var i mange år leiar i Luster Arbeidarlag, medlem av kommunestyre og formannskap og m.a. styreleiar i jordstyre og Luster Sparebank. Vararepresentant til Stortinget 1950-1953.

Per Hilleren

(1906-1994) fødd på Veitastrond, oppvaksen i Sogndal. Forfattar.

Ragnar Vigdal

(1913-1991) frå Vigdal, busett i Gaupne. Bonde, motstandsmann, lastebileigar, slåttesamlar og folkesongar.

Anders Bjørk

(1913-1981) frå Fortun. Bonde og Senterparti-politikar.

Rolf Hegbom

(1925-1994) frå Kristiansund, busett i Solvorn. Fylkeslege.

f. 1923 på Hafslo, busett i Oslo. Tolldirektør.

Hermod Nitter Walaker

f. 1929 i Solvorn. Hotelleigar og gallerist.

Olav Kjos-Wenjum

f. 1930, frå Hafslo. Idrettsleiar. Styremedlem i Sogn og Fjordane Fotballkrets 1979-1982, nestformann 1983-1987 og formann 1987-1991. Fekk i 1997 den kommunale kulturprisen saman med ektemaken Sigrid Kjos-Wenjum. Tildelt Kongens fortenestemedalje i gull i 2007.

Alfred Espe

(1930-2002) frå Jostedal, busett i Lærdal. Lærar og historikar.

Kåre Øvregard

f. 1933 i Jostedalen, busett i Gaupne. Lærar, rådmann, forfattar og Arbeidarparti-politikar.

Malvin Moen

f. 1939 i Marifjøra. Skulemann og Arbeidarparti-politikar.

Oddvar Røysi

f.1939 i Kinsedal, busett i Hønefoss. Investor.

Kjellfred Weum

f. 1940 i Hafslo, busett i Marifjøra. Politimann og hekkeløpar.

Oddvar Olavsson Stegegjerdet

(1940-1984) frå Røneid. Bonde, spelemann og komponist.

Per Birger Lomheim

f. 1942 i Hafslo. Vegingeniør, bonde og idrettsleiar.

Kristin Hille Valla

f. 1944 i Hafslo, busett på Lillehammer. Senterparti-politikar, miløvernstatsråd og fylkesmann.

Bjørn Tønnesen

f. 1944 i Eidanger/Porsgrunn, busett i Solvorn og Sogndal. Utdanningsdirektør og Arbeidarparti-politikar.

Sylfest Lomheim

f. 1945 i Hafslo, busett i Kristiansand. Språkforskar og Arbeidarparti-politikar.

Ingvar Magnar Sviggum

f. 1945 på Ytre Hafslo, busett i Bonn i Tyskland. Forretningsmann.

Arne Johannessen

f. 1950 i Øystese, busett i Hafslo. Politibetjent, lensmann, organisasjonsleiar og Arbeidarparti-politikar.

Oddbjørn Hesjevoll

f. 1950 i Jostedalen, busett i Bergen. Skodespelar.

Oddbjørn Bukve

f. 1951 i Jostedal, busett i Sogndal. Professor i organisasjonsvitskap.

Lars Nes

f. 1953 på Veitastrond, voks opp i Årdal, busett i Leikanger. Musikar og forleggar.

Ove Nyland

f. 1964, frå Gaupne. Journalist og leiar for den offentlege internett-portalen noreg.no.

Jon Bolstad

f. 1967 i Skjolden. Direktør for Helse Førde frå 2004.

Roger Allan Ivin

f. 1975, oppvekst i Balestrand, Hafslo og Sogndal. Musikar og medlem av gruppa Fabel.

Hovudside:
· Kjende personar i Luster
Førre side:
· Kjende personar i Luster fødde år 1850-1900


MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no