SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Aurland

Stamvegen Bergen-Oslo gjennom Aurland

Europaveg 16 gjennom Aurland og over Filefjell vart opna av H.M. kong Harald V då han i november 2000 klypte snora i verdas lengste vegtunnel: Lærdalstunnelen. Dette gjorde at Aurland samstundes fekk ei samla tunnellengde på europa- og riksvegar gjennom kommunen på nærmare 55 kilometer.

Publisert 04.11.2003 13:13. Oppdatert 29.01.2007 09:05.
Lærdalstunnelen

Kampen om det framtidige stamvegsambandet mellom Bergen og Oslo vart minst like hard som striden om lina for Bergensbanen omlag 100 år tidlegare.

Stamvegen gjennom Aurlandsdalen?

Heilårsvegen over høgfjellet frå Aurland til Hol i Hallingdal vart bygd i samband med den store kraftutbygginga i Aurland på 1970-talet. Vegen vart finansiert og bygd av utbyggjaren Oslo Lysverker og opna for trafikk i 1974.
Dette vart ein rimeleg trygg heilårsveg, der mange av dei mest utsette snøpunkta m.a. kring Geiteryggen vart lagde i tunnel. Då tanken om eit ferjefritt og trygt stamvegsamband mellom Bergens-regionen og Austlandet kom opp med full tyngde på 1980-talet, var det sterke krefter i Hallingdal som meinte at ein burde satse på Aurland-Hol i staden for ”omvegen” over Filefjell. Med litt ombygging av dei bratte tunnelane i Låvisberget frå Vassbygdi og opp i Aurlandsdalen ville vegen verte godt tenleg som framtidig stamveg, meinte dei.

Politisk medvind for Aurland-Hol, men berre mellombels

Både Sogn og Fjordane fylke og samferdsleministeren i Syse-regjeringa, Lars Gunnar Lie, meinte det same, den gongen. Men etter hard politisk kamp, der særleg Valdres mobiliserte mot Hallingsdals-alternativet, tapte Aurland-Hol-alternativet kampen om å bli framtidig stamvegline ved avrøystinmga i Stortinget i 1991. Då hadde Kjell Opseth teke over som samferdsleminister, og han støtta Filefjell-Valdres-lina.
På Aurlandssida av denne høgfjellsvegen – riksveg 50 – er det bygd i alt 10.748 meter tunnel: Vassbygdstunnelen 1058 meter, nedre Låvisbergtunnelen 260 meter, øvre Låvisbergtunnelen 410 meter, Stondaltunnelen 2240 meter, Berdalstunnelen 4270 meter og Nesbøtunnelen 2510 meter.

Filefjells-alternativet vann

Filefjells-alternativet over Lærdal og Valdres vann, og vart eit ferjefritt heilårssamband Bergen-Oslo då verdas hittil lengste vegtunnel - Lærdalstunnelen (24.510 meter) - vart opna i november 2000 av H.M. Kong Harald.
I dette stamvegsambandet inngår også fire store tunnelar på strekninga Aurland-Gudvangen - rekna frå aust:
Onstadtunnelen 673 meter, opna 1992, Fretheimtunnelen 1363 meter, opna 1992, Flenjatunnelen 5053 meter, opna 1988 og Gudvangatunnelen 11.428 meter, opna 1991.

MEIR OM AURLAND 
Aurland kommune

 
Historia i Aurland
Industri og næring i Aurland
Kjende personar i Aurland
Kommunehistoria i Aurland
Krigshistoria i Aurland
Kyrkjer i Aurland
Samferdsle i Aurland
Skular i Aurland
Verd å sjå i Aurland

 
Video frå Aurland
Lyd frå Aurland
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no