SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Luster fødde år 1750-1800

Omtalane er ordna etter fødselsår.

Publisert 24.10.2003 14:07. Oppdatert 27.01.2006 09:05.
Førre side:
· Kjende personar i Luster fødde før år 1750


Ola Sjurson Fuhr

(1753-1817) frå garden Fuhr i Luster. Tok til å plante frukttre på 1770-talet.

Edvard Andreasson Quale

(1766–1828) frå Kvinesdal, busett i Dale i Luster. Sokneprest og prost og fruktpionér.

Hans Arneson Urdahl

(1769-1829) fødd på Feigum, busett på Bringe, seinare Saude. Lensmann, bonde og politikar.

Jørgen Torkjellson Flikki

(1769-1843) frå Luster. Bonde og politikar. Overtok farsgarden i 1790. Vararepresentant til Stortinget 1818.

Torgeir Halvardsson Næss

(1772-1854) frå Nes i Luster. Bonde og politikar.

Lars Johannes Irgens. (© Eidsvoll 1814 Rikspolitisk Senter)

Carl Johan Falcranz

(1774-1861), svensk biletkunstar. Sjå: Kunstnarane i Kroken.

Lars Johannes Irgens

(1775-1830) Fødd i Hof, Solør, og busett på Loftesnes og Solvorn. Sorenskrivar og Eidsvolls-mann.

Andreas Baade

(1775-1852), busett i Solvorn. Sorenskrivar i indre Sogn, fylgde etter Lars Johannes Irgens i embetet. Arbeidde først som prokurator (sakførar) i Ryfylke før han vart sorenskrivar i Sogn 1830-1846 med bustad i Solvorn. Far til kunstmålar Knud Baade.

Kristi Kristensdotter Morki

f. Hjerseggi (1774-1865) frå Skjolden, busett i Hafslo. Bondekone og lekpredikant.

Ola Larsson Meeg (Qvam)

(1782-1844) frå Kvam i Hafslo, busett i Romsdal. Bonde og politikar.

August Anckarsvärd

(1783-1874), svensk biletkunstnar. Sjå: Kunstnarane i Kroken.

Johannes Flintoe

(1787-1870), dansk biletkunstnar. Sjå: Kunstnarane i Kroken.

I. C. Dahl

(1788-1857), norsk biletkunstnar. Sjå: Kunstnarane i Kroken.

Melchior Schelderup Olsson Fuhr

(1790-1869) frå Fuhr i Luster. Sjømann, handelsbetjent og politikar.

Michael Anckarsvärd

(1792-1878), svensk biletkunstnar. Sjå: Kunstnarane i Kroken.

Gerhard Munthe d.y.

Gerhard Munthe d.y.

(1795-1876) frå Kroken. Offiser, historikar, kartograf og kunstnarmesén.

Anders Andersen Vestad

(1796-1875) frå Jostedalen, busett på Sekken i Romsdal. Bonde og profesjonell bjørneskyttar.

Hans Feigum

(også skrive Feiga) (1798-1874) frå Hafslo, busett i Feigum. Bonde, lekpredikant og skipar av "feiganisma".


Neste side:
· Kjende personar i Luster fødde år 1800-1850
Førre side:
· Kjende personar i Luster fødde før år 1750
Hovudside:
· Kjende personar i Luster


MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no