SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Luster:

Fossekjøpar-tida i Luster

Feigum vart først kjøpt opp

Feigum-vassdraget med den 218 meter høge Feigumfossen var det første vassdraget i Luster som vart kjøpt opp. Det vart i 1907 selt av grunneigarane til Hjalmar Johansen for 60.000 kroner.

Publisert 15.10.2003 11:08. Oppdatert 24.10.2003 14:03.
Johan Christian Dahl (1788-1857): "Utsikt over Feigumfosskroken i Lysterfjord". Olje på lerret frå 1840. (© Blomqvist Kunsthandel)

Spekulant

Johansen var yrkesmilitær, men satsa som så mange andre spekulantar på den tida på å gjere raske pengar på oppkjøp og vidaresal av fallrettar. Desse karane vart med rette kalla "fossespekulantar". Johansen hadde også drive oppkjøp av fallrettar på Austlandet, kring Voss og i Mauranger i Sunnhordland. Det var nok den store fallhøgda på Feigumfossen som lokka den første oppkjøparen dit.

Bygde inntil kraftkjelda

Før ein hadde teknisk utstyr til overføring av kraft over lengre avstandar, måtte kraftstasjon og fabrikk og kai byggjast så å seie vegg i vegg for å unngå krafttap. Dette kunne ein få til i Feigum, der fossen ikkje ligg så langt frå fjorden. Men likevel: Det er ikkje kjent om Hjalmar Johansen og hans selskap gjekk med planar om industri i Feigum. Feigumfossen er seinare verna mot utbygging.

Nokre av dei største fossekjøpa i fylket gjorde konsul Harald Larsen. Etter store oppkjøp kring Høyanger, kjøpte han m.a. det store Fortun-vassdraget i Luster i 1905-1906 - sjå: Fortun-utbygginga.

I 1917 kjøpte så to utflytte karar frå Røneid og Hafslo - grosserar og skipsreiar Jacob Jacobsen Molland og advokat Erik Fraas - fallrettane i Jostedalselvi og Leirdøla - sjå: Jostedals-utbygginga og Leirdøla-utbygginga.

Førre side:
· Luster Energiverk
Neste side:
· Industridraumar i Fortun
Hovudside:
· Harald Larsen


MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no