SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Luster:

Veiding og rovdyrjakt i Luster

Siste bjørnen som vart felt i Luster blir vist fram. Bjørnen vart skoten av Sverre Leirdal i 1956.
Siste bjørnen som vart felt i Luster blir vist fram. Bjørnen vart skoten av Sverre Leirdal i 1956.
I Luster-fjella er det fleire stader funne merke etter veiding og fangst heilt frå vikingtida. Den eldste fangstgropa som er funnen i Geisdalen, skriv seg frå tida frå 940 til 1080 e. Kr.

Publisert 13.10.2003 14:53. Oppdatert 02.02.2007 14:33.
Rovdyrplaga var stor: I 1733 vart det innført skotpremie på dei store rovdyra, og mellom 1733 og 1752 vart det t.d. skote 94 bjørnar i Luster.

I Veitastrond var det nærmast ein bygdetradisjon å vere bjørneskyttar, og veitastrendingar vart tilkalla til andre bygder for å få has på skade-bjørn. Også Hermund Ivarsson Sterri (1707-1784) frå Hafslo var ein vide kjend bjørneskyttar på 1700-talet. Det same var også Torkild Andersson Mørkri, som på eitt år i 1750 skaut tre bjørnar.

Også Anders Fjøsne i Luster var ein kjend jeger på 1700-talet. Han skaut m.a. to bjørnar og fanga tre gauper på eitt år.

Ulv. (Arkivfoto: NRK)
På 1700-talet var det mykje ulv i Luster-fjella. Ulven gjorde særleg mykje skade i Jostedalen i 1742. Mellom 1733 og 1743 vart det skote 12 ulvar i Luster - den siste av Melchior Schelderup frå Røneid.

I 1863 skaut Nils Hermundson Hilleren ein bjørn i Veistastrond.

I 1910 var ein nærsøken slagbjørn jaga bort av ei budeie på Ornes-stølen. Det vart sett i gang jakt på bjørnen, som vart skoten av Nils Volden.

Slagbjørnen i Leirdalen

Brunbjørn. (Arkivfoto © Arild Nybø)
Siste bjørnen i Luster vart skoten i Leirdalen i 1956 av Sverre Leirdal.
Det var eit jaktlag på 11 menn frå Leirdalen og Jostedalen som spora bamsen som hadde gjort stor skade på bufe både i Leirdalen og Veitastrond. Berre i Leirdalen hadde den teke livet av kring 50 sauer.

Jaktlaget kunne kassere inn fleire tusen kroner i skotpremie på slagbjørnen som i dagane etter vart køyrt rundt i Sogne-bygdene og vist fram for publikum.
Bjørnen vart utstoppa og stilt ut i kraftstasjonen i Fortun.

Ferske ulveobservasjonar

Ulven i 2001 var også innom på Eggum. (Foto © Jens Tore Eggum)
I 2001 gjorde ein streifande hannulv mykje skade i saueflokkane i Luster før den trekte vidare til Leikanger-fjella. Her vart det organisert jakt på ulven, men den streifa vidare austover og vart borte. Sjå: Moderne ulvejakt i Leikanger-fjella.
Dagfinn Berg, busett på Indre Hafslo, skaut i 1950 den vidgjetne "Naustdalsulven" - sjå: Den utrulege Naustdals-ulven.

Kjempehjortane frå Luster

Nokre av dei største hjortane som er skotne i Noreg, er felte i Luster. Den største hjorten som ein kjenner til er felt i Noreg, vart skoten i Mørkridsdalen i 1989 av Anders Johnsen frå Skjolden. Kronhjorten hadde ei slaktevekt på 202,5 kilo. I september 1996 skaut Hans Bringe ein kronhjort i Dalsdalen som vog 194,5 kilo.

Laksefisket i Luster

Sjølv om både Mørkridselvi og Fortunselvi er gode lakseelvar, har dei ikkje hatt det eksklusive "lordefisket" andre lakseelvar, som t. d. Lærdalselvi og Årøyelva har hatt.

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no