SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Luster:

Haugianarane i Luster

Lekpredikanten og handelsmannen Hans Nielsen Hauge (1771-1824), med sin veneflokk "haugianarane", fekk eit av sine sterkaste sentra på Svanøy i Sunnfjord - sjå: Haugianarane på Svanøy - og i Sunnfjord-bygdene ikring. Men elles i fylket fekk Hauge også store "veneflokkar" i Gloppen i Nordfjord, i Fjærland og i Hafslo og Luster.

Publisert 07.10.2003 12:23. Oppdatert 12.05.2006 14:41.
Hans Nielsen Hauge.
Hans Nielsen Hauge kom til Luster og Hafslo første gong i 1802 etter oppmoding frå Johannes Fuglestig og Ola Fortun.

Frå denne ferda skriv Hauge at:

Folket her var stræbsomme og tarvelige, viste Skarpsindighed, taalelig Oplysning, Begiærlige til det jordiske, og nogen Stiivhed møtte mig mest her.

Kom attende

Hans Nielsen Hauge kom også på vitjing til veneflokken i Luster i 1804.

I Luster var lekpredikantane Kristi Kristensdotter Morki, f. Hjerseggi, og Peder Steen sentrale i Hauge-rørsla.

Hans Feigum braut i 1830 med haugianarane og skipa si eiga og sterkt religøse rørsle som vart kalla "Feigianisma". Den vart utbreidd vide omkring i Sogn og i Austlands-dalane før den døydde ut på 1870-talet.

Erik Venjum sentral i rørsla

I Hafslo vart Erik Venjum (1817-1887) ein sentral mann i haugianarflokken, og var også leiar for haugianarrørlsa på heile Vestlandet ei tid.
Venjum sto ofte i opposisjon til soknepresten og høgkyrkjelege aktivitetar. Sjølv levde han svært nøysamt. Det vert fortalt at han hadde lyst på eit husorgel, men let det vere fordi han ikkje kunne få ord på seg i veneflokken for å vere "ødsel" og ha hang til luksus! Av same grunn nytta korkje han eller andre haugianarar sølvknappar i bestekleda.

Haugianar-kvinne grubla seg til døde?

I 1803 fann ein leivningane etter Malena Johannesdotter Sie frå Mollandsmorki i eit fjellskar ovanfor gardane. Ho hadde teke sitt eige liv. Det vart forhøyr, og sonen la skulda for mora sin lagnad på haugianarflokken.

Haugianarar dreiv stamper og fargeri

Medlemene i rørsla var ivrige til å drive stamper og fargeri. Haugianarane i indre Sogn skal også ha prøvd seg på teglverk og saltkoking.

Haugianarar vandra ut til Nord-Noreg?

Kor sterk påverknad Hans Nielsen Hauge hadde på ei spesiell "utvandring" som kom frå Hafslo og andre bygder i Luster frå midten av 1800-talet er uvisst, men i eit brev frå 1803 skriv han:

"Saa flittige og flinke Folk som her burde reise ud, helst til Nordland, der det er megen udyrket Jord. Der kan de befordre sin egen velstand, og tillige oplyse de Mennesker som der boede".

Haugianar skapte utvandring til Romsdalen

Frå slutten av 1700-talet og eit stykke inn på 1800-talet var det mange både frå Luster, Jostedalen og Hafslo som vandra ut og busette seg i Romsdal. Mange kjøpte seg
veldyrka gardar der - andre vart nyrydningsmenn.
Svært mange av dei som drog hadde kontakt med haugianaren og stortingsmannen Torgeir Halvardsson Næss frå Nes som organiserte mykje av denne utvandringa til Romdalen. Torgeir Næss dreiv nemleg oppkjøp av gardar i Romsdal, og desse selde han vidare til m.a. lustringar som flytta nordover. Ein av dei som flytta nordover, var sonen Kristen Næss, som busette seg på Sommernes i Fræna.

Stortingsmann Ola Larsson Meeg (Quam) var ein av utvandrarane til Romsdal, og han fekk sonen Ole Anton Quam som m.a. vart norsk statsråd i Stockholm.

-Les elles under Sogndal kommune artikkelen: Haugianarar og Blåbokianarar.

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
HAUGIANARANE I SOGN OG FJORDANE 
Haugianar-kvinne grubla seg til døde?
Haugianarane i Luster
Haugianarar dreiv stamper og fargeri
Haugianarane i samfunsstyringa
Haugianarane i Vevring og Naustdal
Hans Nielsen Hauge
Haugianarane på Svanøy
Torgeir Halvardsson Næss
Peder Steen
Hans Feigum
Erik Larsson Svorstøl
Ole Torjusson
Erik Olsson Gjellaker
Malina Hamra
Stina og Maren Underli
Vevring Afholdsforening i 1854
Forkynnarane frå Naustdal
Anders Haave
Anders Redal
Ola Sjursson Saveland
Bryllupsaksjonistane i Naustdal
Misjonsåkrar og misjonslam
Religiøst liv i Aurland
Torbjørn Horten
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no