SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Luster:

Sørheim-godset

Bygda Sørheim på austsida av Lustrafjorden er i dag mest kjend som heimbygda til "konserves-familien" Lerum, men var i mellomalderen sete for ei mektig adelsætt.

Publisert 22.09.2003 10:04. Oppdatert 17.11.2003 09:42.
I 1239 vert Guttorm frå Sørheim (Sudrheimum) nemnt som ein av mennene til hertug Skule i Trondheim, som på den tida var syslemann i Sogn.

I 1263 var Dag frå Sørheim med kong Håkon Håkonsson på ei ferd til Skottland, og Dag fekk då æra av å sigle med skipet til kongen.

Enkje frå høgadelen

Tidleg på 1300-talet høyrer ein igjen om Sørheim: Då er det ei enkje frå den norske høgadelen som bur på Sørheim. Visse skrifter kan tyde på at ho var dotter til riddaren Audun a Slinda (Audun Slinda I) frå Slinde-godset, medan andre kjelder dreg slektskapet til denne kvinna i anna lei. I 1313 og 1336 vert det nemnt at denne "fru Margrete" gjev gåver til kyrkjene i Ylmheim og Dale.

Innlemma i Kruckow-godset

Truleg så tidleg som på 1400-talet vert eigedomane på Sørheim ein del av godset til adelsætta Kruckow. Den mest kjende frå denne ætta er riksråd Johan Kruckow, som truleg busette seg på Sørheim - for han skreiv seg i 1531 for "Johan Kruckow aff Søderem".

Skulle drepast

I 1529 måtte Johan Kruckow røme då han kom i strid med den mektige lensherren på Bergenhus, Vincent Lunge. Lunge sende 40 soldatar til Sogn for ta livet av Kruckow, men han rømde unna drapsmennene.

Kruckow utvida godset

På Sørheim fekk Kruckow organisert seg på nytt, og la derfrå grunnlaget for store eigedomar som sidan vart nemnde som "Det Kruckowske gods". Kruckow må ha budd på Sørheim i alle høve til 1536, for eit brev som han skreiv dette året er skrive på Sørheim. I tillegg til store eigedomar i Sogn og Finnmark, fekk Johan Kruckow også store eigedomar i Båhuslen og Ringerike som takk for at han hadde vore tru mot kong Fredrik I i kampen om den norske kongemakta.

Konge-stemor overtok

Frå Kruckow-ætta gjekk Sørheim-godset over til Elen Marsvin, som var stemora til kong Christian IV. Etter henne overtok stesonen Corfitz Ulfeldt, som fekk gjort Sørheim til adeleg setegard kring 1648. Men ingen av desse adelsfolka budde på garden, som saman med dei store eigedomane elles i Sogn var leigd ut til bønder.

I unåde

Kring 1660 fall Ulfeldt i unåde hjå kongen, og Sørheim-godset vart selt til rådmann i Bergen, Hans Jensson Ørbeck. I 1669 ser vi at han kjem i rettssak med ein annan stor jordeigar i Luster på den tida, futen Christopher Giertsen på Flahamar.

Godset delt

Heller ikkje Ørbeck flytta til Sørheim, men ektemaken budde der ei tid. Då Ørbeck døydde i 1686, gjekk eigedomane i Luster over til panthavarar i dødsbuet. I 1692 vart Sørheim delt i to bruk og bygsla bort og seinare selt til brukarane.

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no