SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Luster - adelsgardane:

Adelsfolk frå Benkestok-ætta på Jordanger

Våpenet til Benkestok-ætta.
Våpenet til Benkestok-ætta.
Garden Nedre Jordanger i Indre Hafslo kom i den norske adelsætta Benkestok si eige tidleg på 1500-talet, og på slutten av 1500-talet vart Jordanger gjort til adeleg setegard.

Publisert 08.09.2003 11:07. Oppdatert 12.05.2006 14:37.

Det var Tollef Trondsen Benkestok som fekk hand om Jordanger ved eit giftarmål med Adelus Eriksdotter frå Fet.
Folk frå Benkestok-ætta vart også på slutten av 1500-talet gifte inn i adelsætta Kruckow, som styrde og rådde på Sørheim og i Kroken ( sjå Sørheim-godset og Kroken - adelssete og kulturelt senter). Slik har Benkestok-ætta truleg fått hand om endå meir jordegods i Sogn.

Flytte til Nordland

I 1523 finn ein Trond Tollefson Benkestok som lensherre i Sogn, der han får hand om jorda i fem skipreider. Truleg busette han seg på garden Jordanger. Ved eit forlik med danskekongen i 1528 og den maktsjuke stattholdaren Vincens Lunge, tapte Trond Benkestok retten til å vere lensherre for Sogn og flytta til Meløy i Nordland. I Meløy eigde han store eigedomar gjennom eit giftarmål med Anna Johnsdotter Haar frå adelsætta Gyldenløwe. Han fekk først den lågadelege tittelen væpnar, før han seinare vart riddar og rykte opp i høgadelen. Han var også eigar av eit par bygardar i Bergen, der han også var fut på Bergenhus og befalingsmann på festninga.
Saman med riksråd Johan Kruckow på Sørheim-godset allierte han seg med erkebispen Olav Engelbrektson i Nidaros i kampen for å bevare katolisismen i Noreg på 1520-talet.

Pantsett og tapt

Sonen Tord (Thor) fekk hand om fleire gardar i Sogn og Hardanger. Sonesonen Trond Tordson til Hanager (på Lista) pantsette i 1617 eigedomane sine i Luster og Hafslo til futen Anders Lauritzøn, som då budde på garden Fuhr. Eigedomane vart aldri løyste inn, og dermed var Benkestok-ætta si tid i Luster omme.

Midt på 1600-talet rådde også den søkkrike Preben von Ahnen til Bodøgaard over jordeigedomar på Jordanger.MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no