SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Luster:

Haugianarar dreiv stamper og fargeri

Døme på stampe, der store stokkar stampar tøyet. Biletet er frå det restaurerte vassbruket på Midt-Takle i Gulen. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Døme på stampe, der store stokkar stampar tøyet. Biletet er frå det restaurerte vassbruket på Midt-Takle i Gulen. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Både Hans Feigum og Peder Steen, som begge stod sentralt i haugianarflokken i Luster midt på 1800-talet, dreiv fargeri.

Publisert 11.07.2003 13:36. Oppdatert 07.10.2003 14:45.

Fargeri på Hillestad

Peder Steen (1818-1894) var innflyttar frå Kristiansund. Han gjekk først i fargarlære hjå Hans Feigum før han i 1854 kjøpte seg gard på Hillestad i Hafslo og starta sitt eige fargeri. Sonen Jakob Steen dreiv fargeriet til 1918.

Stampe og fargeri i Marifjøra

I Marifjøra starta elles ein annan hafslobygding, Andreas Einarson Beheim, både stampe og fargeri ved elva i 1872, og han laga også plantefargar for sal. Sonen Georg Behaim tok over då faren døydde i 1944 og dreiv heilt fram til byrjinga av 1950-talet. Firmaet heitte A. E. Behaims Eftf.

Tøystamper i Indre Hafslo

Også på Kjørlaug og Sterri i Indre Hafslo var det tøy-stamper. Dette var verkstader der ein fekk krympa heimevove tøy ved at det vart stampa/banka av stokkar som vart drivne opp og ned som hamrar av eit vasshjul. Etter handsaminga i stampa krympa ikkje tøyet så lett ved seinare vask.

Teglverk i Hafslo

Vilken Sjursen, ein haugianar som kom til Hafslo og kjøpte seg gard der i 1782, skulle også vere drivar av eit teglverk som låg på Bjørkaug nedanfor Furehaug i Hafslo, men dette er noko uvisst.

Tøystampe i Luster

I Luster var Ola Brustova ein sentral haugianar. Han var skulemeister, og bygde etter oppmoding frå Hans Nielsen Hauge ei tøystampe.

Saltkoking i indre Sogn

Haugianarane i indre Sogn skal også ha prøvd seg på saltkoking. Hans Nielsen Hauge vart sjølv slept ut av fengsel for å organisere saltkoking av sjøvatn i naudsåra under Napoleons-krigane, og Svanøy i Sunnfjord vart eit senter for denne "industrien" - sjå: Mønsterbruket Svanøy.

I indre Sogn skal folk frå haugianar-brørne ha prøvd seg på saltkoking m.a. i Saltviki ved Årdalstangen og i Saltgruva mellom indre og ytre Offerdal. Inne i fjordane måtte sjøvatn til saltkoking hentast opp frå 50 favners djup, elles var det for utblanda med ferskvatn frå dei store elvane.

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
HAUGIANARANE I SOGN OG FJORDANE 
Haugianar-kvinne grubla seg til døde?
Haugianarane i Luster
Haugianarar dreiv stamper og fargeri
Haugianarane i samfunsstyringa
Haugianarane i Vevring og Naustdal
Hans Nielsen Hauge
Haugianarane på Svanøy
Torgeir Halvardsson Næss
Peder Steen
Hans Feigum
Erik Larsson Svorstøl
Ole Torjusson
Erik Olsson Gjellaker
Malina Hamra
Stina og Maren Underli
Vevring Afholdsforening i 1854
Forkynnarane frå Naustdal
Anders Haave
Anders Redal
Ola Sjursson Saveland
Bryllupsaksjonistane i Naustdal
Misjonsåkrar og misjonslam
Religiøst liv i Aurland
Torbjørn Horten
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no