SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Skular i Luster:

Husmorskulen i Kroken og på Hafslo

Ytre Kroken og skulen på 1930-talet. (Foto © Fylkesarkivet)
Ytre Kroken og skulen på 1930-talet. (Foto © Fylkesarkivet)
Sogn og Fjordane fylke - den gong Nordre Bergenhus Amt - starta ein av dei første husmorskulane i landet i Holmedal i Askvoll kommune i 1877 - sjå: Skular i Askvoll.

Publisert 01.07.2003 11:49. Oppdatert 01.12.2003 11:59.
Mons J. Kroken.
Her var agronom Ellend Eide vert for skulen fram til den vart lagt ned i 1888. I 1891 vart skulen skipa på nytt, men no hjå proprietær Ole Torgeirsson SvanøeSvanøy Hovudgard .

Då Svanøe nekta å utvide skulebygget slik fylket kravde, vart husmorskulen i 1897 flytta til det gamle, ubebudde "Munthehuset" i Ytre Kroken - sjå: Kroken. Dette leigde fylket av Mons Johannesson Kroken.

Arbeidsstova i Kroken husmorskule kring 1924. (Foto © Fylkesarkivet)

- Utpreget byoppfatning

Her vart husmorskulen verande i 60 år, før den i 1957 flytta over i nybygg på Hafslo. Dei første skuleåra i Kroken hadde skulen 30 elevar og tre lærarinner.

Det store huset hadde ikkje innlagt vatn, slik at elevane måtte bere vatn frå ein bekk i nærleiken. Ved ein inspeksjon frå departementet i 1911 vart tilhøva og levekåra ved husmorskulen sterkt kritisert, og det kom krav om utbetringar. Men fylket avviste kritikken som "en utpreget byoppfatning". Likevel var stoda så pinleg at fylket ei tid vurderte å flytte skulen til ein annan stad, men valde i staden å utbetre ein del av manglane ved bygget i Kroken og redusere elevtalet.

I 1939 vart det faktisk vedteke å byggje nytt skulebygg i Kroken, men 2. verdskrig sette bom for planen.

Fokeviseleik på jenteskulen i Kroken kring 1913. (Foto © Fylkesarkivet)

Husmorskulen til Hafslo

I staden valde ein å satse på ei ny tomt for husmorskulen på garden Tang i Hafslo. Her stod eit nybygg ferdig til å ta imot skulen i 1958. Her var det plass til 32 elevar, som budde i internat ved skulen. Bygget romma også lærarhusvære. Ved ei ombygging i 1966 fekk husmorskulen plass til 40 elevar.

Hafslo husstellfagskule

Kokkelina på Hafslo. (Foto: Dag Harald Kvammen Andersen, NRK)
I 1974 skifta skulen namn til Hafslo husstellfagskule, og ved eit nytt namnebyte i 1985 vart det Hafslo vidaregåande skule. I tillegg til kokkefag, fekk skulen også line for sosial-og helsefag. Internatet vart lagt ned i 1982.

Skulen vart pussa opp i 1987, men likevel kom det i 1988 framlegg om at skulen burde leggjast ned som ein lekk i ein "sparepakke" for fylkeskommunen. Framlegget om nedlegging vart avvist.

Utanom Kroken og Hafslo og forløparane deira i Holmedal og Svanøy, har det vorte drive "husmorskular" i Stryn, Lavik og Førde:

· Husmorskulen i Stryn
· Husmorskulen i Lavik
· Sogn og Fjordane Husstellskule

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no