SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Sogndal fødde år 1900-1950

Omtalane er ordna etter fødselsår.

Publisert 19.05.2003 12:29. Oppdatert 22.11.2006 10:31.
Førre side:
· Kjende personar i Sogndal fødde år 1850-1900

Hermund Kvåle

(1900-1971) frå Sogndal. Redaktør og kunstmålar.

Kjell Bondevik

(1901-1983) frå Leikanger, oppvaksen i Sogndal og busett i Sauda.

Audun Slinde

(1901-1976) frå Sogndal. Bonde, lærar og Venstre-politikar. Formann i forstandarskapen i Sogndal Sparebank 1938-1957. Medlem av kommunestyret 1945-1947, og ordførar i Sogndal 1952-1957 og 1962-1963. Vararepresentant til Stortinget 1946-1949.

Jacob Magnus Valeur

(1901–1941), postekspeditør, frå Sogndal, busett i Trondheim.

Sigurd Kvåle

(1902-1962) frå Sogndal. Lærar og forfattar.

Hans H. H. Heiberg

(1904-2001) frå Amla. Godseigar, professor, motstandsmann under 2. verdskrig og Høgre-politikar.

Per Tylden

(1904-1967) frå Sogndal, busett i Bergen, Voss og Trondheim. Professor og forfattar.

Per Hilleren

(1906-1994) fødd på Veitastrond, oppvaksen i Sogndal. Forfattar.

Jørgen Lerum

(1908-) frå Sogndal. Bonde og forfattar. Gav i 1948 ut folklivsskildringa "Sæterjenta sin lunefulle lagnad".

Svein L. Vold

f. 1911 i Vik, busett i Kaupanger. Fylkeskonservator og museumsstyrar ved De Heibergske Samlinger.

Georg Distad

(1915–1940, sjømann, frå Fjærland.

Karl Lerum

f. 1916 i Sogndal. Fabrikkdirektør.

Wibeke Knagenhjelm

(1918-2003). Fødd i Oslo, busett i Kaupanger. Journalist, forfattar og motstandskvinne under 2. verdskrig.

Nils J. Knagenhjelm

(1920-2004). Fødd i Kaupanger. Skogeigar, motstandsmann og Høgre-politikar.

Ragnar Ulstein

f. 1920 i Ulstein, busett i Ålesund. Motstandsmann, journalist, forfattar og historikar.

Arne Slinde

(1920–2006) frå Slinde. Lastebileigar og organisasjonsmann.

Hans Haltlid Aardal

(1921-1995) frå Måløy, busett i Lærdal og Sogndal. Lærar og Høgre-politikar.

Anders Aa. Mundal

f. 1921 i Fjærland. Bonde, lærar og lokalhistorikar.

Kåre Navarsete

f. 1921 i Sogndal. Forretningsmann, idrettsorganisator og Venstre-politikar.

Signe Bøyum Fjærtoft

(1921-2007), frå Fjærland, busett i Ålesund. Husmor og Venstre-politikar.

Anders I. Øygard

(1924-1993) frå Fjærland. Bonde og breførar.

Kåre H. Haugen

(1926-1999) frå Fjærland, busett på Hermansverk. Journalist.

Arnvid Ivar Kyrkjeide

(1927–2006) frå Stryn, busett i Sogndal, Leikanger og Hamar. Lærarskulerektor. – Sjå Arnvid Ivar Kyrkjeeide under Stryn kommune.

Leiv Bergum

f. 1928 i Førde, busett i Sogndal. Fotograf.

Walter Mondale

(f. 1928) frå Minnesota, USA, stammar frå Fjærland. Jurist og amerikansk visepresident.

Svein Skjerdal

f. 1932 i Aurland, busett i Sogndal. Folkemusikar. – Sjå Svein Skjerdal, Aurland kommune.

Claus Kvamme

f. 1935 i Bergen, busett i Fjærland. Lærar og direktør i skuleverket.

Knut Skram

f. 1937 i Ørsta, oppvekst og skuletid i Sogndal, busett i Oslo. Baryton operasongar og arkitekt, og ein av dei mest framståande mannlege songarane i Noreg på 1900-talet.

Kåre Lerum

f. 1939 i Sogndal. Fabrikk-eigar, konsernsjef og Høgre-politikar.

Johs. B. Thue

f. 1940 i Balestrand. Høgskulerektor, forfattar, redaktør og Arbeidarparti-politikar.

Erik A. Flåten

f. 1941 i Sogndal. Forretningsmann.

Per Sandal

(1942-2005) i Breim. Cand. philol og historikar. Sjå omtale under: Kjende personar i Gloppen fødde år 1930-1960.

Kristi Ylvisaker

f. 1942 i Moorhead, Minnesota, USA, busett i Sogdalsdalen. Biletkunstnar og bonde.

Olav Orheim

f. 1942 i Bergen, busett i Tromsø. Bre- og klimaforskar, direktør for Norsk Polarinstitutt.

Gerd Kjellaug Berge

f. 1943 i Sogndal, busett i Selje. Hotelldirektør og organisasjonskvinne.

Marit Orheim Mauritzen

f. 1943 i Fjærland, oppvaksen i Bergen og busett i Fjærland. Siviløkonom, høgskuleleiar, forskingsdirektør og Høgre-politikar.

Torbjørn Lie

(1943 – 2006) Fødd i Lardal i Vestfold, busett i Førde og Sogndal. Helikopterpilot , adm. direktør og politikar for Framstegspartiet. – Sjå Torbjørn Lie , Førde kommune.

Bjørn Tønnesen

f. 1944 i Eidanger/Porsgrunn, busett i Sogndal. Utdanningsdirektør og Arbeidarparti-politikar.

Jørgen Holen

f. 1947 i Sogndal, busett i Bærum. Formingslærar og biletkunstnar.

Georg Arnestad

f. 1948 i Gloppen, busett i Sogndal. Kulturforskar, høgskule-amanuensis og redaktør.

Jeichin Stapel

f. 1949 i Nederland, busett i Sogndal. Biletkunstnar og pedagog.

Neste side:
· Kjende personar i Sogndal fødde etter år 1950
Hovudside:
· Kjende personar i Sogndal


MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no