SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogndal:

Ulukker i Sogndal

I 1785 drukna ni menneske i eit brurefylgje her ved Kjørnes då robåten deira vart kasta rundt i stormen. (Foto © Fylkesarkivet)
I 1785 drukna ni menneske i eit brurefylgje her ved Kjørnes då robåten deira vart kasta rundt i stormen. (Foto © Fylkesarkivet)
I dette oversynet er berre ulukker med to eller fleire omkomne, og ulukker under særskilde omstende, tekne med.

Publisert 29.04.2003 14:55. Oppdatert 19.11.2007 09:19.

1699

I 1699 vart eit heilt gardstun på Ødejord i Fjærland teke av snøras. Husbonden og dei fleste som budde på garden og alt bufeet strauk med, berre kona på garden og stesonen hennar overlevde. Etter ulukka vart husa flytta lengre fram i dalen.

1785

I 1785 drukna ni menneske i eit brurefylgje ved Kjørnes då robåten deira vart kasta rundt i stormen. Dei omkomne var frå Kaupangerskogen og var på veg til kyrkja på Stedje då ulukka hende.

1801

I 1801 vart ein mann frå Fjærland drepen av bjørn under bjørnejakt i Supphelledalen. Sjå Bjørn drap mann i Fjærland.

Skredvinteren i 1811

Vinteren 1811 var ein av dei verste ulukkesvintrane som ein kjenner til på Vestlandet. Den verste ulukka hende i Arnafjorden, sjå: Skredet i 1811 tok 45 menneskeliv.
På Viki ved Fjærlandsfjorden tok eit stort skred med seg alle dei sju gardshusa. Ein tenestedreng vart drepen og ei jente vart hardt skadd. Dei fire andre i husa kom seg
toleg bra frå ulukka, men både jordvegen og alt på garden var øydelagt.

1825

I 1825 drukna ei ungjente og to unge gutar frå Kvåle ved Kjørnes då dei skulle ro over fjorden med ei last lyng.

ca. 1830

Kring 1830 reiv eit snøskred stova av murane på ein gard på Tufte i Fjærland. Folket måtte berge seg ut ljoren. Stova vart flytta, men vart no teken av ein vassflaum. Etter denne hendinga flytta huslyden til Amerika i 1856.

Skredulukka på Vatlestad 1836

Skredulukka i Øvstedalen ved Fardal i 1836 er ein av dei største naturkatastrofane som har råka Sogn i nyare tid. 16 menneske omkom.

1836

I 1836, på same tid som ulukka på Vatlestad, omkom to menneske då husa på garden tuftene i Mundal vart tekne av eit snøras.

Ca. 1850

Ca. 1850 omkom to unge brør frå garden Våtevik i Fjærland då tunet på garden Øygard vart råka av eit snøskred.

1855

I 1855 drukna ei kone frå Mundal i Fjærland då sjøisen brotna under kjelken ho sat på. Ektemannen som drog kjelken, berga seg, men 4 born vart morlause.

Uversvinteren 1873 i Sogndal

I 1873 miste fire menneske på ein plass ved Øyrahagen i Øvstedalen livet i eit jord- og snøskred.

1910

I 1910 omkom ein tysk marineoffiser i Fjærland då han fall utfor eit fjell på sørsida av Bøyadalen. Løytnanten, som var i den tyske keisar Wilhelm II sitt fylgje, gjekk seg utfor etter ein bretur saman med nokre soldatkameratar. Stader der han fall utfor, vart sidan kalla Tyskarbotn, og fjellet austafor for Tyskarnipa. På grava hans i Fjærland er sett opp ein minnestein med innskrift om ulukka.

I 1910 drukna ein mann frå Romøyri etter kollsigling på Fjærlandsfjorden.

1923

I 1923 drukna tre gutar frå Fjærland då robåten dei sat i vart treft av bylgjene frå rutebåten "Kvamsøy" og kantra. Ein fjerde gut ombord berga seg på båtkvelvet.

Rasvinteren 1928

Tidleg i februar fall det 1-2 meter snø i Sogndal, og den 5. februar 1928 omkom eit ektepar i Øvstedalen då garden deira vart øydelagd av snøras. Tre born som låg i same huset, overlevde og fekk varsla om ulukka.
Same dagen gjorde snøras stor skade fleire stader oppover Sogndalsdalen. Fleire fjøs vart tekne av ras, og dyr omkom. 100 mann arbeidde i to dagar for å opne vegen fram Sogndalsdalen. Rasa gjorde skade for nærmare 80.000 kroner, og 115 personar fekk skadeerstatning.

1937

Den første alvorlege bilukka i Sogndal bar til i 1937 då ein ung mann køyrde ut for vegen på Stedje og drap seg.

ca. 1955

To unge menn frå Sogndal omkom kring 1955 då ein lastebil køyrde utfor vegen i Norane.

1960

I 1960 vart to smågutar på Norane drepne då dei vart påkøyrde av ein bil frå Sunnfjord.

Ulukke med jagarfly i 1980

I 1980 kutta eit tysk jagarfly luftspennet over Fjærlandsfjorden mellom Rauboti og Lidal. Flyet styrta i fjorden, men dei to pilotane berga seg ved å skyte seg ut. Jagarflyet flaug ulovleg lågt utover Fjærlandsfjorden då ulukka hende.

Vådeskot i 1980

Ved ei vådeskotsulukke under hjortejakt på Fimreite i 1980 vart ein mann skoten av sonen. Skyttaren vart frikjend.

1987

Ved ei vådeskotsulukke under hjortejakt i Kaupanger i 1987 vart ein far skoten av sonen. Skyttaren vart frikjend.

1994

I 1994 drukna ein student og ein fransk kvinneleg forskar ved Høgskulen etter at sjarken som dei nytta til forskingstråling i Sognefjorden, sokk ved Frønningen. Dei to omkomne vart funne, men båten som var eigd av aquastasjonen på Skjer vart ikkje funnen, trass i intens leiting.

2001

I 2001 omkom ein ung mann frå Askvoll då han gjekk gjennom isen på Sogndalselva. Han vart funnen etter langvarig leiting der også miniubåt vart nytta.

2007

I oktober 2007 omkom ei kvinne frå Kaupanger då bilen hennar vart råka av eit steinsprang frå Fatlaberget.

MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no