SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogndal:

Årøy-krafta til glede og besvær

Fossestryk i Årøyelvi i 1890. (Foto © Fylkesarkivet)
Fossestryk i Årøyelvi i 1890. (Foto © Fylkesarkivet)
Frå Hafslovatnet rann ein gong i tida ei stri og fosserik elv gjennom det trange gjølet ved Helvetesfossen og ut i Barsnesfjorden ved Årøy. I dag går det meste av vatnet gjennom turbinane i Årøy kraftverk, eigd av Sognekraft.

Publisert 22.04.2003 15:21. Oppdatert 10.06.2003 14:23.

Gamlevegen Sogndal–Hafslo

Årøyelva var frå gamalt ein kjend attraksjon for reisande mellom Sogndal og Hafslo, der dei kunne sjå loddrett ned i Helvetesfossen 80 meter under kjerrevegen som klorte seg fast i hamrane på austsida av elva ved Borgarholt.

Futespranget i Helvetesfossen

Det er ved Helvetesfossen vi også finn namnet Futespranget - frå den gongen då arge bønder jaga den forhatte Sogne-futen på elva.

Laksefisket i Årøy

Seinare fekk Årøyelva ry på seg som ei av dei gjevaste lakseelevane på Vestlandet.

Men Årøy-namnet skulle bli langt meir kjent som eit stridens namn i samband med kraftutbygging.

Fossekjøp og industriplanar i Årøy

Fossekrafta i Årøyelva var av dei mest attraktive då dei første fossekjøparane tok til å kjøpe fallrettar på Vestlandet på 1890-talet.

Gaulasamskipnaden - eit intermesso

Sogndal kommune gjekk med i Gaulasamskipnaden i 1920. Dette var eitt av i alt tre interkommunale selskap som skulle byggje ut kraftverk til ålmenn forsyning.

Årøykraft

A/S Årøy vart skipa i 1941 for å stå som eigar og byggjar av ein ny kraftstasjon.
I 1973 vart Årøyvassdraget verna mot vidare utbygging i ti år - m.a. av omsynet til kulturvern kring vassdraget.
Då vassdraget vart frigjeve for utbygging stod Sognekraft for utbygginga.

MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no