SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Luster:

Tørvis hotell

(Foto: Ottar Starheim, NRK)
(Foto: Ottar Starheim, NRK)
Tørvis Fjord Hotel i Marifjøra frå 1875 har opphavet sitt i det gamle gjestgiveriet frå 1600-talet- sjå: Handel og gjestgiveri i Marifjøra. I noverande Tørvis Fjord Hotel finn ein bygningsdeler frå dette første gjestgiveriet.

Publisert 27.03.2003 09:55. Oppdatert 10.03.2006 10:41.
I 1875 kjøpte Jakob Trondsen Tørvi gjestgiveriet og handelen. Etter han overtok sonen Anders og ektemaken Thea hotellet, og då Anders døydde i 1905, dreiv enkja hotellet vidare til 1918. Frå 1912 leigde ho ut handelen til Andreas Eithungjerde frå Balestrand fram til 1918.

Vart turisthotell

Frå 1909 utvikla Tørvis Hotell seg meir og meir som turisthotell. Hotellet dreiv fram til 1920-åra skysstasjon og hadde fleire hestevogner til å skysse turistar med.

Hans Bugge Næss overtek

I 1918 kjøpte eigar av Hofslund Hotell i Sogndal, Per J. Næss og ektemaken Anna hotellet og landhandelen. Anna slekta frå "hotellfamilien" i Marifjøra. Dette var såleis ein handel innan familien Tørvi, og hotellvertskapet ved Hofslund overlet drifta av "familiehotellet" i Marifjøra til sonen Hans Bugge Næss og ektemaken Brita f. Feet. Frå 1936 dreiv dei også bensinstasjon. Dei dreiv landhandelen til 1945.

(Foto: NRK)

Sønene fører drifta vidare

Etter Hans og Brita Bugge Næss overtok sonen Per Bugge Næss som hotellvert, medan ein annan son, Kjell Bugge Næss, m.a. dreiv garden som høyrde til eigedomen, og ein souvenirbutikk.
I 2005 selde Per Bugge Næss Tørvis Hotell til Oslo-mannen John Nyborg, som sette i gang stor oppussing. Etter konkurs vart hotellet selt vidare til eit London-basert selskap i 2006.

Utviding i 1948

Tørvis Hotell vart utvida med ei fløy på baksida i 1948, og med seinare utvidingar i 1958, 1968 og 1970 har Tørvis Fjord Hotell i 2003 i alt 50 gjesterom og 76 senger.

Resepsjonen på Tørvis hotell. (Foto: NRK)

Celebert besøk

I 1956 budde dronning Juliana av Nederland og mora hennar, eks-dronning Wilhelmina, i fem dagar på Tørvis Hotell.

Ekspedisjon og landhandel

Brørne Per og Kjell Bugge Næss eigde kaien i fellesskap og var dampskipsekspeditørar så lenge det var ruteferdsle til Marifjøra. Då Marifjøra Handelslag avvikla i 1977 (sjå: Landhandlar i Luster, 1940), tok Kjell Bugge Næss opp att daglegvarehandelen. Fram til 1989 hadde han også bensinstasjon. I 2004 vart denne siste landhandelen i Marifjøra lagd ned.


(Foto: Arild Nybø © 2003)


MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no