SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kyrkjer i Sogndal:

Gamle Stedje stavkyrkje - hovudkyrkje i Sogn

Usignert oljemåleri av gamle Stedje stavkyrkje etter tyskaren Andreas Aschenbach (1815-1907). Tittel:
Usignert oljemåleri av gamle Stedje stavkyrkje etter tyskaren Andreas Aschenbach (1815-1907). Tittel: "Norsk høytidsfest". (© Blomqvist Kunsthandel)
Då noverande kyrkje vart bygt på Stedje i 1867, vart den store stavkyrkja frå 1180-talet riven. Denne kyrkja hadde 16 stavar (bærande søylar), og var ei av dei største stavkyrkjene i Sogn.

Publisert 21.03.2003 14:30. Oppdatert 05.06.2003 14:09.
Kyrkja sett frå sida (Teikning © Fylkesarkivet/Riksantikvaren)
Stavkyrkja vart rikt dekorert, og det vekte oppstyr då det vart kjent at kyrkja skulle rivast. Stedje kyrkje var i mellomalderen såkalla "fjordungskyrkje" - dvs. ei slags hovudkyrkje i sitt distrikt - sjå: Mellomalderkyrkja i Sogn og Fjordane.

Ein stav eller søyle frå stavkyrkja er teken vare på ved Bergen Museum. Den har innskrifta: "Denne staven gav Sigrid Kvåle for Antors sjel og nåde for seg sjølv".

Teikning av gamle Stedje stavkyrkje sett framanfrå. (© Fylkesarkivet/Riksantikvaren)
Portalen frå stavkyrkja er utstilt på Bergen Museum. Der finst også ein del av ei gamal lysekrune og eit epitafium, truleg frå tidleg 1600-tal.

To utskorne masker frå kapitela (søyletoppane) i kyrkja finst på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, likeså kyrkjedør frå mellomalderen, eit udatert gamalt altar, og to udaterte messingstakar. Ein altardisk frå 1600-talet finst på Vestlandske Kunstindustrimuseum, og i Oldsaksamlinga i Oslo finst ei brurekrune frå nyare tid.

Gamle Stedje kyrkje var eigd av tre gardbrukarar på Stedje då den vart riven i 1867.

Runestein ved Stedje kyrkje

Etter Snorre skal Olav den heilage ha vitja Sogndal i 1023 for å kristne bygda, og han peika samstundes ut staden der kyrkja skulle byggjast. Teksten på runesteinen ved Stedje kyrkje kan tyde på det: "Kong Olav skaut mellom desse to steinane".

MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal
SE OGSÅ
LENKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no