SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Skular i Sogndal:

Dei første skulehusa i Sogndal

I lang tid vart folkeskulen driven som omgangsskule i dei fleste bygder i Sogndal. Det første faste skulehuset som er nemnt, finn vi i ein branntakst frå Kaupanger i 1835. Det er truleg at dette vart bygt av godseigar Knagenhjelm for eigne midlar.

Publisert 17.03.2003 10:37. Oppdatert 30.05.2003 14:30.
I den etter måten folkerike strandsitjarstaden Sogndalsfjøra vart det bygt skulehus i 1836. Dette skulehuset vart ombygt i 1862, men selt i 1893 og seinare nytta som bedehus.

I 1862

var det til saman 586 born som gjekk på folkeskulen i til saman 19 skulekrinsar i dåverande Sogndal kommune.

Ei ny skulelov i 1860 sette krav til at det vart bygt eigne skulehus i alle krinsar. I Sogndal kom dei slik:


I 1865

vart eit tidlegare privathus på Amlasanden omgjort til skulehus.

I 1867

vart det bygt skulehus i Lomeldshagen.

I 1868

kom skulehus på Åberge, men nedlagt i 1897, då skulekrinsen gjekk inn i Trudvang.

I 1870

vart eit tomt budstadhus i Kaupanger omgjort til skulehus.

I 1871

vart det bygt nytt skulehus i Øybrekka, og erstatta med nybygg i 1929.

I 1872

vart det bygt skulehus i Skogen (Olstad). Krinsen fekk nytte skulehus på Brekkebøen i 1894, som igjen vart flytta og bygt om i 1954.

I 1879

kom nytt skulehus på Berget (Eskestrand). Det vart flytta til Øyre i 1914.

I 1884

vart det skule på Notsete, der det kom nybygg i 1922.

I 1886

kom det skulehus på Gjesthaugen.

I 1892

vart det skulehus i Trudvang (Sogndal), der også Åberge krins gjekk inn. Nybygg på Trudvang i 1957, og nye utvidingar i 1980 og 2000.

I 1895

kom skulehus i Torstadhagen.

I 1897

vart det bygt skulehus på Øybrekkreset (Nygard), ombygt i 1954.

1909

vart det skule på Barsnes og på Valeberg.

I 1923

fekk Fimreite skulehus.

Haukåsen

var også eigen skulekrins i nokre år, men her vart det ikkje bygt skulehus.

Ei tid var det til saman 21 skulekrinsar i gamle Sogndal kommune.

MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no