SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Leikanger fødde år 1900-1925

Omtalane er ordna etter fødselsår:

Publisert 11.02.2003 14:02. Oppdatert 26.01.2006 14:53.
Førre side:
· Kjende personar i Leikanger fødde år 1875-1900

Signe Lovise Andersen

(1901-) busett på Leikanger. Husmor og Arbeidarparti-politikar.

Nikolai Schei

(1901-1985) frå Førde, busett i Leikanger. Jurist og fylkesmann.

Kjell Bondevik

(1901-1983). Folkeminnegranskar, KrF-politikar og statsråd.

Ingvald Eggum

(1907–1943) frå Leikanger. Sjømann og krigsseglar. Omkom då D/S ”Brant County” vart torpedert i Atlanterhavet på veg frå Halifax til Liverpool den 11. mars 1943.

Olav Straume

(1909-1983) frå Framfjorden, busett i Leikanger, seinare i Vik. Fylkesarbeidssjef og Kristeleg Folkeparti-politikar.

Hans Anderson Offerdal

(1909-1980) frå Lærdal, busett i Leikanger. Stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet.

Sigmund Vårdal

(1909-2002) frå Leikanger, busett på Lillehammer. Ingeniør og vegsjef. Ingeniøreksamen NTH i 1935, tenestemannskurs og studiar i utlandet. Arbeidde som vegingeniør i Møre og Romsdal frå 1936. Vegsjef i Oppland 1963-1978. Medlem av Bolsøy kommunestyre 1947-1951 og Molde bystyre 1951-1963. Tildelt Kongens fortenestemedalje i gull.

Vidar Atne

(1909-1961) fødd i Oslo, busett i Leikanger. Fylkesmann under 2. verdskrig. Utdanna jurist, og skatterettsekspert.

Einar Svartefoss

(1910-1999) frå Guddal, busett på Hermansverk. Aviseigar og redaktør.

Magne Bøtun

(1913-1977) Fødd i Øvre Eiker, oppvaksen i Oslo, busett i Leikanger. Jurist og SV-politikar.

Arne Grepstad

(1913-1975) frå Førde, oppvaksen på Rjukan og busett i Leikanger. Skattefunksjonær og Venstre-politikar.

Klaus Fottland

(1913-2000) frå Norheimsund, busett i Leikanger. Skattefut og biletkunstnar.

Hans Faleide

(1914-1946) Prisinspektør. Motstandmann under 2. verdskrig.

Sverre Aas

(1914-2000) frå Leirvik, busett i Leikanger. Motstandsmann under 2. verdskrig og fylkesskulesjef.

Anders Eggum

(1918–1940) frå Leikanger. Gardsarbeidar og soldat. Deltok i kampane i Valdres i april-dagane 1940 og fall i Bagn den 29. april 1940.

Olav Åm

f. 1918 i Nedre Vats i Ryfylke, busett i Leikanger. Skulestyrar og skuledirektør. Lærebokforfattar og diktar.

Agnar Eggum

(1921-1994) frå Hermansverk. Hotelleigar og motstandsmann under 2. verdskrig.

Ragnar Høgelid

f. 1921 på Sande, busett i Leikanger og i Førde. Sosialøkonom, og plan- og utbyggingssjef i Sogn og Fjordane.

Jomar Lie

(1922–2004) frå Leikanger. Hotelleigar og motstandsmann under 2. verdskrig, då han i 1942 vart nestleiar i Sogn og Fjordane i den topphemmelege etterretningsorganisasjonen XU.

Nils O. Røysum

(1922-1992). Snekkar og spelemann. Han gjekk under tilnamnet "Dinne".

Ingvald Ulveseth

(1924-2008) frå Fjell på Sotra, busett på Systrond og i Fjell. Ingeniør, Arbeidarparti-politikar, statsråd og fylkesmann.


Neste side:
· Kjende personar i Leikanger fødde år 1925-1950
Førre side:
· Kjende personar i Leikanger fødde år 1875-1900
Hovudside:
· Kjende personar i Leikanger


MEIR OM LEIKANGER 
Leikanger kommune

 
Aviser og media i Leikanger
Historia i Leikanger
Industri og næring i Leikanger
Kjende personar i Leikanger
Kommunehistoria i Leikanger
Krigshistoria i Leikanger
Kyrkjer i Leikanger
Samferdsle i Leikanger
Skular i Leikanger
Verd å sjå i Leikanger

 
Lyd frå Leikanger
Video frå Leikanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no