SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Leikanger:

Leikanger prestegard på Folkemuséet

På Norsk Folkemuseum på Bygdøy står eit vakkert herskapshus frå Sogn. Det er den gamle Leikanger prestegard. Huset vert også kalla for Thaulow-samlinga der det no står på Folkemuseet.

Publisert 04.02.2003 13:20. Oppdatert 13.02.2003 15:06.

Rokokkobygning

Prestegarden vart bygt like ved middelalderkyrkja på Leikanger kring 1750. Huset er bygt i bergensk rokokkostil med svai-tak og er 31 meter langt og 14 meter breidt. Også fleire stover i huset er rokokkoprega, medan storstova er i empire. Kring 1820 vart storstova delt inn i fire mindre rom.

Prestekontor på loftet

Presten hadde kontoret sitt på loftet i andre etasje. På 1700-talet var prestegarden raudmåla, men vart kvitmåla på 1800-talet, slik moten då var. På garden var det elles ein mengd hus - m.a. eit bustadhus for paktaren og eit stort naust for ein seksæring og to andre robåtar. På ein knaus nede ved sjøen stod lysthuset.

Vakker prestegardshage

Hagen kring det vakre huset då det låg på Leikanger, var eit syn for seg: Prestegardshagen låg i kupert terreng med små bergknattar ned mot stranda og Sognefjorden. Her hadde m.a. gartnarkyndige prestar - mellom desse Harald Ulrik Sverdrup - planta sjeldne vekster som wellingtonia, tuja, californiske cedertre, skjelkranstre og valnøttre.

Henrik Wergeland overnatta

Henrik Wergeland.
Ein av dei som vart imponert over den vakre og sjeldne prestegardshagen, var diktaren Hernrik Wergeland. På ei reise i Sogn i 1832 overnatta Wergeland i prestegarden på Leikanger og vart imponert over valnøttrea i hagen - (sjå også: Diktaren Henrik Wergeland frå Gulen-slekt). Presten den gongen var den kjende folkeopplysaren Niels Normann. Under opphaldet måla Wergeland også ein akvarell av "Fridtjofs gravhøi" - dvs. den store bautaen Baldersteinen som står i Baldershagen på Husabø.

Thaulow-museet vart redninga

Grunnleggjaren av Norsk Folkemuseum, Hans Aall, ynskte å få ein gamal norsk prestegard i samlingane sine på Bygdøy. Men å flytte eit av desse store embetshusa var svært kostbart, og Aall makta ikkje dette utan finansiell hjelp.
No ville tilfellet at han kjende tre systre i embetsfamilien Thaulow (opphaveleg dansk familie frå Jylland med namnet Tavlov). Dei ynskte i 1910 å finne eit høveleg hus på Folkemuséet for ei mengde gamle møblar og anna innbu som Thaulow-familien hadde samla gjennom tidene.
Nett på denne tida vart det vestanfjells avgjort at den gamle prestegarden på Leikanger skulle kondemnerast og rivast.
Dette sytte professor Carl W. Schnitler føre at det kom Aall for øyra. Aall overtala no dei rike Thaulow-søstrene til å koste riving på Leikanger og flytting av huset til Bygdøy. Materialane vart frakta til Bygdøy på ein gamal Sogna-jekt. På Bygdøy vart prestegarden innreia med luksuriøse møblar og anna utstyr frå Thaulow-samlinga - m.a. ei mengd familieportrett tilbake til tidleg 1600-tal.
Kring huset har ein freista å gjenskape hagen med ein flora som likna den som fanst i den gamle prestegardshagen på Leikanger.

Det spøkjer i prestegarden

Som så mange andre gamle embetsmannshus med respekt for seg sjølv, har også Leikanger prestegard sitt eige spøkelse. Nattevakta på Norsk Folkemuseum har fleire gonger sett ein skapnad gå ned trappa i det gamle huset, og vakthunden har fleire gonger nekta å nærme seg. Museumsfolka reknar med at spøkelset har flytta med huset då det i 1910 vart rive og flytte frå Leikanger til Oslo!

MEIR OM LEIKANGER 
Leikanger kommune

 
Aviser og media i Leikanger
Historia i Leikanger
Industri og næring i Leikanger
Kjende personar i Leikanger
Kommunehistoria i Leikanger
Krigshistoria i Leikanger
Kyrkjer i Leikanger
Samferdsle i Leikanger
Skular i Leikanger
Verd å sjå i Leikanger

 
Lyd frå Leikanger
Video frå Leikanger
SE OGSÅ
LENKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no