SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Stryn

Telefon og telegraf i Stryn

Dette er dei opplysningane som førebels er tilgjengelege. Alle stadene som er nemnde nedanfor, hadde lokal telefonsentral.
Før det statseigde Telegrafverket løyste inn det private telefonnettet i Stryn frå ca. 1907, var det det private "Sønd og Nordfjords Telefonselskab / Sønd og Nordfjords Aktietelefonselskab" som bygde og dreiv telefonnettet. Selskapet fekk konsesjon første gong i 1892.
Dei private sentralane vart nedlagde då abonnentane vart knytte til rikstelefonnettet.

Publisert 22.01.2003 15:09. Oppdatert 13.02.2003 15:27.

Tonning

i Stryn sentrum fekk privattelefon frå 1893 og rikstelefon frå 1907.

Visnes

ved dampskipskaia i Stryn fekk privatelefon i 1893.

Faleide

fekk privattelefon i 1893 og rikstelefon i 1909.

Langeset

fekk privattelefon i 1893 og rikstelefon i 1909.

Sindre

fekk privattelefon i 1893 og rikstelefon i 1909.

Utvik

fekk privattelefon i 1892-1893 og rikstelefon i 1906. Automatisert i 1984.

Innvik

fekk privatteleon i 1892-1893 og rikstelefon i 1906. Automatisert i 1980.

Loen

fekk privattelefon i 1893 og rikstelefon i 1909.

Olden

fekk privattelefon i 1893 og rikstelefon i 1909.

Vanberg

i Olden fekk privattelefon i 1895.

Ulvedal

fekk privattelefon i 1895.

Sølvberg

fekk privattelefon i 1896 og rikstelefon i 1909.

Blakset

fekk privattelefon 1896 og rikstelefon i 1909.

Fjellkårstad

fekk privattelefon 1896.

Årholen

fekk privattelefon i 1895 og rikstelefon i 1909.

Vik

fekk privattetelfon i 1896.

Hotel Victoria på Meland husa sentralen i grenda.

Ytre Eide

fekk privattelefon i 1896.

Gjørven

fekk privattelefon i 1896.

Lunde

fekk privattelefon i 1896.

Mindresunde

fekk privattelefon i 1896.

Meland

fekk privattelefon i 1896.

Erdal

fekk privattelefon i 1896

Fosnes

i Oppstryn fekk privattelefon i 1896.

Klevnes

fekk privattelefon i 1896 og rikstelefon i 1909.

Årnes

i Oppstryn fekk privattelefon i 1896.

Hjelle

i Oppstryn fekk privattelefon i 1896

Skåre

i Oppstryn fekk privattelefon i 1896.

Hopland

fekk privattelefon i 1899 og rikstelefon i 1909.

Rand

fekk privattelefon i 1896.

Robjørgane

fekk privattelefon i 1896.

Svarstad

fekk privattelefonn i 1899

Videsæter

på Strynefjellet fekk privattelefon i 1906.

Andre registerte stasjonar som vi saknar fleire opplysningar om, var Oldedalen,
Oldevatn og Tistam.


MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no