SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Leikanger:

Sygna Uldvarefabrikk A/L

Sygna Uldvarefabrikk. Foto: Ivar Menes
Sygna Uldvarefabrikk. Foto: Ivar Menes
Sygna Uldvarefabrikk låg ved Henjaelvi, og var i sine beste år ei av dei største industriverksemdene i kommunen. Verksemda starta med eit tøystampe og eit lite fargeri i 1896.

Publisert 21.01.2003 11:20. Oppdatert 26.01.2007 14:58.
FAKTA: Shoddy
 • Shoddy er tekstilavfall av ull og bomull.
 • Shoddy vert nytta som stopp i madrasser, ullteppe, dyner, filt og møblar.
 • Mykje av råstoffa vart kjøpt frå utlandet, særleg Italia og Storbritannia.
 • Shoddyen vart selt både til norske ullvarefabrikkar, og eksportert.
 • Grunnleggjaren var Mathias Larsen (1855-1912) frå Guddalen i Fjaler. Han hadde ei tid budd i Sogndal før han flytta til Hermansverk kring 1896, og starta ei tøystampe ved Henjaelvi. Litt lengre oppe ved elva hadde Hans N. Njøs starta ein liten verkstad for shoddyproduksjon.

  Larsen Dampfarveri

  Larsen kjøpte tomta med shoddy-verkstaden i 1910, og her bygde han fabrikk med fargeri, kraftstasjon og eit par bustadhus. Fabrikken kalla han Larsen Dampfarveri. Bygningstømmeret kjøpte han på Vangsnes, der det hadde vore brukt som stillas ved reisinga av statua av Fridtjof den frøkne på Vangsnes. Maskinane i fabrikken vart drivne med drivreimer frå ein aksling under taket, slik det var vanleg på den tida. Fargeriet hadde kring 8 tilsette.
  Larsen kom til skade i ein av maskinane i 1913 og døydde seinare av skadane.

  Ullvarefabrikk

  No overtok fabrikkeigar Arne Johannessen frå Strusshamn, skipa eit aksjelag og dreiv fabrikken under namnet Sygna Uldvarefabrikk A/L.
  Fabrikken hadde eit nett av kommisjonærar i sogne- og sunnfjord-bygdene som tok imot ull og formidla ferdigvarer tilbake frå fabrikken.

  I kriseåra på 1930-talet stod fabrikken stille i lange periodar, og arbeidarar vart permitterte og oppsagde. Dette førte til at dei i 1932 organiserte lokallag av Norsk Tekstilarbeiderforbund.

  Utviding på 1950-talet

  Sygna Uldvarefabrikk vart utvida på 1950-talet med to nye bygningar som m.a. innheldt kamgarn-spinneri og vevegarnavdeling. Tekstilingeniør Anders Dancke Sunde vart tilsett som disponent. Han overtok også Sognefjorden Ullvarefabrikk i Sogndal, og dreiv begge fabrikkane i fleire år. Fabrikken hadde jamnt over mellom 20 og 25 faste arbeidarar.

  Selt og flytta

  Sygna Uldvarefabrikk vart selt til Oslo-selskapet Norsk Kamgarnindustri A/S i 1960, og spesialiserte seg deretter berre på strikkegarn. Fabrikken gjekk konkurs i 1970, men disponent Arne Dancke Sunde fekk løyve av bustyret til å halde fram med litt produksjon fram til han fekk Sandnes Kamgarnspinneri i Rogaland til å overta på Hermansverk. Dette selskapet dreiv fabrikken fram til 1982, då produksjonen på Hermansverk vart lagt ned og flytta til Sandnes.

  I 1984 vart lokala til den gamle ullvarefabrikken ved Henjaelvi tekne i bruk til det nyskipa smoltoppdrettsanlegget Sygna Aquakultur AS.

  MEIR OM LEIKANGER 
  Leikanger kommune

   
  Aviser og media i Leikanger
  Historia i Leikanger
  Industri og næring i Leikanger
  Kjende personar i Leikanger
  Kommunehistoria i Leikanger
  Krigshistoria i Leikanger
  Kyrkjer i Leikanger
  Samferdsle i Leikanger
  Skular i Leikanger
  Verd å sjå i Leikanger

   
  Lyd frå Leikanger
  Video frå Leikanger
  SE OGSÅ

  Finn fram i Fylkesleksikonet!
  Vel ein kommune:
  Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
  Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
  SØK I LEKSIKONET
  Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
  ABCDEFGHIJKLMNO
  PQRSTUVWXYZÆØÅ
  Informasjon
   
  SØK I FYLKESLEKSIKONET
  Informasjon
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
  Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
  Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

  Harald Hårfagre var sogning

  Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

  Slaget i Sildagapet i 1810

  Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

  Då fiskedampskipa stakk til havs

  Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

  Nydyrkingskommunen Jølster

  Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

  Ei mellomalderkyrkje langt til havs

  I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

  Sjalu tenestejente drap gardkona

  Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

  Få nazistar i Sogn og Fjordane

  Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

  Den heimekjære amtmannen

  I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
  Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no