SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Jølster:

Drapet på den forsmådde friaren

Rasmus heitte ein smed som på 1600-talet kom over frå Jølster og slo seg ned på garden Tuftane i Fjærland. Heime var han lyst fredlaus etter å ha fått barn med ei jente utanom ekteskap.

Publisert 16.01.2003 14:13. Oppdatert 14.04.2003 13:42.
Men Rasmus hadde også eit godt auge til ei Jølstra-jente som heitte Kari Lunde. Då han fekk høyre at ein enkjemann som heitte Jon Garp var ute etter Kari som ny kone, reiste han over til Jølster for å fri. Men faren til Kari sette seg imot. Han hadde avgjort at ektemaken til Kari skulle verte Jon Garp.

Truloving

Så vart det stelt i stand til trulovingsgilde for Kari og Garp på Lunde, og presten kom til gards for å signe trulovinga. Men midt under gjestebodet dukka det opp ein ubeden gjest. Det var Rasmus smed. Men i staden for å kaste han på dør, vart han skjenkt dugeleg med øl.

Kranglevoren

Ut på kvelden vart den godt drukne Rasmus kranglevoren og skulda Jon Garp for å ha stole Kari ifrå han. Broren til Kari, Frans Lunde, freista å løyse den pinlege floken i det stille. Frans fekk med seg Rasmus smed ut og baud han til å skysse han heim. For å kome dit måtte dei i robåt over vatnet.

Slegen over bord

Midt ute på vatnet skapte Rasmus seg vill. Han skulle på død og liv tilbake til Lunde for å ta eit oppgjer med Jon Garp likevel. Det enda i slagsmål med både nevar og årar. Frans Lunde gav til slutt Rasmus smed eit så dugeleg slag over nakken at han fall over bord og vart borte. Skreppa til Rasmus for same vegen. Så rodde Frans heim til gjestebodsgarden på Lunde og let som ingenting hadde hendt.

Rømde

Eit par dagar seinare kom faren til Rasmus smed til Lunde for å leite etter sonen, men fekk ikkje noko svar på kva som hadde hendt. Men Frans Lunde merka nok at det tok til å brenne under føtene, for han tok røminga over Jostedalsbreen til Fjærland. Her gifta han seg med ei jordajente i Nedre Mundal.

Rykte

Men han slapp ikkje unna det som hadde skjedd på Jølstravatnet: Rykta i heimbygda gjekk, og Frans vart mistenkt for drap på Rasmus smed og stemd for retten. Her fortalde at han hadde fylgd Rasmus eit stykke på heimvegen, men ikkje sett noko til han sidan.

Dømd

Frans vart frikjend i første omgang, men oppførte seg i tida etter så underleg at han på nytt vart stemd for retten i 1653. No tilsto han drapet på Rasmus. Kva dom Frans Lunde fekk er ikkje kjent, men truleg vart han avretta på den kjende rettarstaden på Veganeset ved Dragsvik i Balestrand.

MEIR OM JØLSTER 
Jølster kommune

 
Aviser og media i Jølster
Historia i Jølster
Industri og næring i Jølster
Kjende personar i Jølster
Kommunehistoria i Jølster
Krigshistoria i Jølster
Kyrkjer i Jølster
Samferdsle i Jølster
Skular i Jølster
Verd å sjå i Jølster

 
Video frå Jølster
Lyd frå Jølster
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no