SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Krigshistoria i Bremanger

Omkomne under 2. verdskrig frå Bremanger

I alt 27 personar frå noverande Bremanger kommune fall i krigsteneste eller døydde av krigshandlingar. Ingen kommune i Sogn og Fjordane hadde så mange krigsoffer under 2. verdskrig som Bremanger.

Publisert 16.01.2003 10:57. Oppdatert 05.01.2006 11:10.

Johan Friis (1921-1939).

Var smørar ombord i M/S "Ronda" som krigsforliste i september 1939.

Erling Myrhlie (1916-1940).

Var fødd i Oslo, men voks opp på Davik som fosterbarn. Omkom då M/B "Miranda" vart torpedert i Nordsjøen i januar 1940.

Olai Kristoffersen Steinset (1909-1940).

Omkom i januar 1940 då D/S "Telnes" kom bort på veg frå New York til Rotterdam og Antwerpen.

Erling Julin Olsen på flyskulen på Kjeller. Han døydde etter å ha blitt såra i luftkamp over England.

Erling Julin Oskarsson Olsen (1913-1941).

Flygar som vart såra under luftkamp over London i august 1941. Naudlanda, men døydde seinare av skadane. Erling Julin Olsen var leiar for Svelgen Turn og Idrettsforening, og tok flygarutdanning på Kjeller. Rømde til England i 1941 og øvde i nattflyging då han vart skoten ned. STIF reiste i 1946 ein minnestein over Erling Julin Olsen i Svelgen.

Malvin Sverinsson Aannevik (1903-1942).

Omkom då det svenske skipet M/S "Yngaren" vart torpedert i Nord-Atlanteren i januar 1942 på veg frå Halifax til England.

Joar Olivarsson Igland (1917-1942).

Gjekk inn i Marinen og var med under raidet mot Svalbard. Omkom då M/T "Kongsgaard" vart torpedert utanfor Curacao i februar 1942.

Arne Oskar Karlsson Grotle (1921-1942).

Var stuert ombord på minesveiparen "Harstad" som vart senka i Den engelske kanalen i februar 1942.

Petter Johan Eliasson Mulelid (1911-1942).

Kom bort under krigsforlis med den Panama-registrerte S/S "Equipoise" i mars 1942.

Ingvald Elias Bøen (1903-1942).

Var saman med Sigvald Kristian Høiland (sjå denne) mellom nordmennene som vart evakuerte frå Svalbard i 1941. Gjekk inn i den britiske hæren og vart stasjonert i Skottland. Begge omkom under ein ekspedisjon til Svalbard då skipet vart bomba av tyske fly i mai 1942.

Sigvald Kristian Høiland (1923-1942).

Var saman med Ingvald Elias Bøen (sjå denne) mellom nordmenn som vart evakuerte frå Svalbard i 1941. Gjekk inn i den britiske hæren og vart stasjonert i Skottland. Begge omkom under ein ekspedisjon til Svalbard då skipet vart bomba av tyske fly i mai 1942.

Jostein Lofnes (1918-1942).

Rømde til England i 1941 saman med Hilmar Haug (sjå denne) og tok seg hyre i handelsflåten. Begge omkom då D/S "Leikanger" vart torpedert på veg frå Cape Town til Trinidad i juli 1942.

Hilmar Haug (1923-1942).

Rømde til England i 1941 saman med Jostein Lofnes (sjå denne) og tok seg hyre i handelsflåten. Begge omkom då D/S "Leikanger" vart torpedert på veg frå Cape Town til Trinidad i juli 1942.

Alf Olafsson Aronsen (1914-1942).

Var med i kampane ved Voss 1940. Tenestegjorde seinare som kanonskyttar på S/S "Iddefjord", deretter D/S "Selbo". Omkom då skipet han sigla med vart torpedert utanfor vestkysten av Afrika i november 1942.

Bård Olav Henriksson Grotle (1917-1942)

frå Grotle. Rømde til Shetland og vart medlem av Kompani Linge, der han kom inn i "Shetlandsgjengen" og vart sjef på skøyta "Aksel". Han utførte 10 turar over Nordsjøen med våpen og agentar før "Aksel" krigsforliste på veg tilbake frå Noreg til Shetland i desember 1942. Vart høgt dekorert for krigsinnsatsen post mortem.

Harald Leif Grotle (1918-1943).

Tenestegjorde i Marinen og vart Asdic-operatør på marinefartyet "Bodø" frå 1941. Omkom då "Bodø" krigsforliste på tilbaketur til Skottland etter oppdrag i Noreg januar 1943. Fekk Krigsmedaljen med stjerne post mortem.

Ola Grotle (1915-1943).

Deltok i kampane i Noreg 1940 før han rømde til England og vart medlem av Kompani Linge. Kom med i Shetlandsgjengen og vart sjef for M/K "Igland". Med denne gjorde han seks turar over til Noreg med agentar og for å hente rømlingar. Grotle gjorde deretter to turar med M/K "Blia" og sju turar med M/S "Feiøy". Under Måløyraidet i jula 1942 var han los for den engelske krigsflåten. I januar 1943 var han på oppdrag med M/S "Feiøy" då båten kom bort. Tildelt Krigsmedaljen med stjerne post mortem. (sjå også Johan J. Klungreset)

Johan Jørgensson Klungreset (1916-1943).

Rømde til England og vart medlem av Kompani Linge. Deltok i mange turar med agentar og rømlingar over Nordsjøen, og var mannskap ombord på M/S "Feiøy" då den kom bort under eit hemmeleg krigsoppdrag i Noreg i januar 1943. (sjå også Ole M. Grotle.)

Arthur Johan Hauge (1921-1943).

Tenstegjorde i Marinen på "Rose", "Sleipner" og "Tunsberg Castle" og hadde seinare teneste i land. Han vart sjuk og døydde på sjukehus i England i desember 1943.

Dagfinn Odinsson Frøyen (1920-1944)

Tenestegjorde i Marinen som matros på D/S "Baldwin". Han vart sjuk og døydde i South Shields i England.

Jon Olderø (1912-1943).

Kom bort saman med Harald Svortevik (sjå denne) på røming til Shetland i ei snekke i januar 1943.

Harald Svortevik (1916-1943).

Kom bort saman med Jon Olderø (sjå denne) på røming til Shetland i ei snekke i januar 1943.

Rasmus R. Nyvoll (1909-1944).

Var emigrert til Canada, og som kanadisk soldat fall han i kampane i Italia i mai 1944.

Olai Leirgulen (1918-1946),

som reiste til England i 1941 og gjorde teneste i den norske Marinen, døydde i desember 1946 som fylgje av krigstenesta.

"Framnæs"

Omkomne Bremangerfolk ved bombinga av "Framnæs" i 1944 – sjå Krigshistoria i Bremanger.

MEIR OM BREMANGER 
Bremanger kommune

 
Aviser og media i Bremanger
Historia i Bremanger
Industri og næring i Bremanger
Kjende personar i Bremanger
Kommunehistoria i Bremanger
Krigshistoria i Bremanger
Kyrkjer i Bremanger
Samferdsle i Bremanger
Skular i Bremanger
Verd å sjå i Bremanger

 
Video frå Bremanger
Lyd frå Bremanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no