SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Leikanger:

Fabrikkar og verkstader i Leikanger

Omtalane er ordna etter oppstartår.

Publisert 14.01.2003 15:29. Oppdatert 09.10.2006 13:00.

Hellebrotet på prestegarden

Ved Kleppa, omlag 500 meter nordvest for kyrkja på Leikanger, ligg eit gamalt hellebrot. Mykje tyder på at dette er den eldste "industriverksemda" i midtre Sogn.

Båtbygging på Henjasanden

På 1800-talet var det båtbyggeri på Henjasanden. Her vart det bygt ei mengd sognejekter, og på denne tida var det mange strandsitjarar som livnærte seg som båtbyggjarar.

Bakar Olsen

Jan Gjøvåg Olsen starta som bakar på Hanehaug i 1882 - og vart seinare eigar av Olsens Hotell.

Sygna Uldvarefabrikk A/L

Fabrikken låg ved Henjaelvi, og var i sine beste år ei av dei største industriverksemdene i kommunen. Verksemda starta med ei tøystampe og eit lite fargeri i 1896.

Meieri og smørlag i Leikanger

Norges Vel tilsette meierimeistrar. På Vestlandet kom den første i 1881, og frå 1893 budde meierimeister Kristian Ihlen på Leikanger. Han organiserte lokale meierilag og planla mange av dei nye meieria.

Drægni AS

Halvard Drægni var ein av dei store pionerane i norsk saft- og syltetøyproduksjon. Han bygde ein av dei største konservesfabrikkane i landet for slik produksjon på Hermansverk.

Sognefjord Sardine Co. A/S

Bygt i 1908 av Stavanger-firmaet Concord Canning Co. ved eigaren Endre Grønnestad.

A/S Sogn Skibsbyggeri & Slip

- starta i 1919. Verksemda henta fagfolk frå fleire kantar av landet som skulle leie arbeidet og lære systrendingane å byggje skip.

Knudsen Minderalvandfabrik

- sjå Knutsen-familien som kjøpmenn og industrifolk.

H.M. Knutsens Preserving

I 1922 bygde Per Klingenberg Knutsen hermetikkfabrikken som faren hadde starta, mykje ut.

Tre tønnefabrikkar på Leikanger

Sigurd Høyum starta kring 1. verdskrig tønnefabrikk på Leikanger. Omlag samstundes dreiv også Anders Molland og Ola Eggum tønnefabrikkar ved Strandavegen på Leikanger.

Kristian Knutsen - møbelfabrikk

Kristian Knutsen starta i 1923 møbelfabrikk på Hermansverk. Hovudprodukta var dører, vindauge og likkister.

Ingvald Husabø Prenteverk AS

Ingvald Husabø starta i 1930 trykkeri på Leikanger, etter at han i fire år hadde drive trykkeri i Vik. Husabøfamilien eig i år 2002 alle aksjane i prenteverket og 87 prosent av aksjane i Sogn Avis.

Olav J. Husebø Møbelfabrikk

på Leikanger vart starta i mellomkrigstida av Olav J. Husabø. Den heldt til i enden av Strandavegen, produserte dører, vindauge og likkister, og hadde 3-4 mann i arbeid. Verksemda vart lagt ned tidleg på 1960-talet.

Lars Rise

starta sagbruk og kassefabrikk på Leikanger kring 1932. Bygget vart sterkt skada då det nærmast bles på fjorden i ein storm i ei julehelg under krigen, men vart bygt opp att. Rise dreiv saga til kring 1950. Han arbeidde samstundes som kommunekasserar.

Aarskog Bakeri og Konditori AS

i 1934 - sjå Kristoffer Kristofferson Aarskog.

Fjord Garden AS

- sjå Vangsnes Fiskematfabrikk starta i 1938.

Vangsnes Fiskematfabrikk

Starta i 1938 av Johannes Vangsnes. I tillegg til fiskematproduksjon, dreiv verksemda med salting og røyking av sild og fisk, og hadde eigne fiskebilruter i indre Sogn.

Syrstrand Gartneri AS

vart starta på Leikanger i 1946 av Einar Hauge og Håkon Hamre.

Hamre & Hamre

Georg og John Hamre starta i 1947 kassefabrikk og sag på Leikanger under firmanamn Hamre & Hamre. Verksemda låg like ved fruktlageret, og gjekk på folkemunne for "Hamre-saga". Ved sida av fruktkasseproduksjonen, dreiv dei leigeskjæring av tømmer, og hadde fem tilsette i sesongen. Saga var i drift til kring 1980.

Hermetikkfabrikken Viking

Jacob Sætre overtok fabrikklokale på Hermansverk og bytte namn til "Hermetikkfabrikken Viking A/S". Den vart driven til fram på 1960-talet.

Leikanger Fruktlager

Bygt i 1960. Eit av dei største fruktlagra i Sogn.

Bergensmeieriet

- sjå artikkelen Drægni AS.

Bergens & Drægni Produkter AS

skipa 1978 - sjå artikkelen Drægni AS.

Lerums Saftfabrikk AS

- sjå artikkelen Drægni AS.

Sygna Aquakultur AS

Setjefiskanlegg skipa ved Hermansverk i 1984 med lokale aksjonærar.

Edelsmolt AS

- sjå Sygna Aquakultur AS.

Sogn Tavle- og Datamontering AS

vart starta på Leikanger i 1984 av Norvald Øy frå Jostedal og Nils Olav Langeteig frå Leikanger.


Hovudside:
· Industri og næring i Leikanger


MEIR OM LEIKANGER 
Leikanger kommune

 
Aviser og media i Leikanger
Historia i Leikanger
Industri og næring i Leikanger
Kjende personar i Leikanger
Kommunehistoria i Leikanger
Krigshistoria i Leikanger
Kyrkjer i Leikanger
Samferdsle i Leikanger
Skular i Leikanger
Verd å sjå i Leikanger

 
Lyd frå Leikanger
Video frå Leikanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no