SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kyrkjer i Sogndal:

Kaupanger stavkyrkje

(Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)
(Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)
Kaupanger stavkyrkje, bygt kring 1190. Dette er den største stavkyrkja av dei fem stavkyrkjene i Sogn, med i alt 20 stavar (bærande søyler) i skipet.

Publisert 18.12.2002 11:21. Oppdatert 16.06.2003 15:12.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Kyrkja hadde opphaveleg eit kortare skip, men har tydelege merke av å ha vorte forlenga med omlag 3,5 meter ein gong mellom 1200 og 1350.

(Foto: Ole Fretheim, NRK)
På 1600-talet fekk stavkyrkja m.a. eit tårn midt på taket, våpenhus, og vindauge på sidene. Veggane vart bordkledde, og det vart sett inn preikestol og benkar til å sitje på.
I 1720 fekk sorenskrivar Giert Anderssøn Heiberg løyve til å byggje eit privat gravkapell av stein på nordveggen for Heiberg-slekta.

Modernisering i 1862

(Foto: Ole Fretheim, NRK)
I 1862 vart den gamle kyrkja sterkt modernisert under leiing av arkitekt F. H. Stockfleth: Ho vart måla både innvendes og utvendes, og fekk panner på taket. Det vart sett inn i alt 51 vindauge, det vart bygt nytt våpenhus, og to galleri inne i kyrkjeskipet. Steinkapellet vart også rive i 1872.

Notar på vegene

Neumer. (Foto: Ole Fretheim, NRK)
I tida mellom 1959 til 1965 vart den gamle stavkyrkja restaurert og ført tilbake til sin opphavelege utsjånad innvendes: Då målinga frå 1862 vart fjerna, kom det m.a. til syne nokre merkelege "noteteikn" frå mellomalderen - neumer. Desse er tolka og bearbeidde, og finst no som tone i den nye salmeboka for Den norske kyrkje på nr. 197. Komponisten Arne Norheim vart også inspirert av neumene og lyden i dei gamle mellomalderklokkene i Kaupanger stavkyrkje, og komponerte ut frå dette verket "Klokkesong", som vart urframført i kyrkja i 1984.

Dagens inventar

Epitafiet som skal forestille Gjøde Pedersen og familien hans. (Foto © Fylkesarkivet)
Dagens inventar i kyrkja: Altartavle er frå 1636 og gjeven av futen Gjøde Pederssøn.

Korboge frå ca. 1300 - truleg ein del av ein tidlegare altarbaldakin. Preikestol frå ca. 1620. Døypefont frå 1634. Nattverdskalk frå 1665. To altarlysestakar frå 1609, lysestake frå 1720, ei lysekrune frå 1723. To kyrkjeklokker frå ca. 1200.

To epitafium - dvs. minnebilete: Eit frå 1634 av Gjøde Pedersen med familie, og eit frå ca. 1659 av Thaames Willumsen og familie.

På Bergen Museum er teke vare på krusifiks frå 1180-1200, eit fragment frå eit antependium (altarduk) frå ca.
Den restaurerte altartavla måla av Anders Askevold i 1865. Teksten under tavla er "Jeg er oppstandelsen og livet". (Foto: NRK)
1275-1325, drake frå triumfbogen frå ca. 1200, og altarfrontale frå ca. 1250.

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum er teke vare på kyrkjedør frå 1600-talet og altartavle frå 1865, måla av Anders Askevold.

Tidlegare stavkyrkjer i Kaupanger

Under restaureringsarbeid fann ein stolpehol og spor i kyrkjetufta etter ei lita stavkyrkje på berre 4,5 x 5,5 meter som truleg skriv seg frå siste halvdel av 1000-talet.
Det er også mogleg at denne kyrkja vart reist så tidleg som på 900-talet.

Denne første kyrkja vart riven for å gje plass til ei ny og noko større stavkyrkje ca. 1090. Ho vart truleg brend då kong Sverre Sigurdson sine birkebeinarar sette fyr på
Lusakaupangen i 1184 (sjå: Kong Sverre brende Lusakaupang). Men heilt sikre er ein ikkje, for visse ting kan tyde på at ho brann før kong Sverre og hans menn sette fyr på kaupangen.

MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal
SE OGSÅ
LENKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no