SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogn og Fjordane:

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i dag

Fylkesmann Oddvar Flæte i resepsjonen i Statens Hus på Leikanger. (Foto: NRK)
Fylkesmann Oddvar Flæte i resepsjonen i Statens Hus på Leikanger. (Foto: NRK)
Fylkesmannen hadde ei svært sterk stilling i fylkesstyringa fram til det vart innført direkte val til fylkesting i 1976, og ein fekk eigen fylkesrådmann og heiltids fylkesordførar.

Publisert 17.12.2002 15:06. Oppdatert 14.02.2007 14:56.

Berre Statens mann

Etter omskipinga av fylkeskommunen i 1976, er fylkesmannen berre Staten sin øvste representant i fylket. Fylkeskommunen er styrt av eit folkevald fylkesting og fylkesordførar, og med ein fylkesrådmann som øvste administrative leiar.

"Til gagn for fylket"

Som Kongen og regjeringa sin øvste representant, skal fylkesmannen formidle nasjonale politiske mål og retningsliner, og samstundes gje tilbakemelding til statsstyret om korleis den statlege politikken og - verkemidla ter seg i praksis.

Fylkesmannen har instruksfesta at han skal verke til gagn for fylket. I dette ligg det at han spelar ein aktiv rolle i samfunnsbygginga og tek initiativ til beste for fylket.

Fylkesmann frå 1994 har vore Oddvar Flæte. Frå 1995 til 1997 var Per Drageset assisterande fylkesmann, og frå 1997 Ingrid Bjørkum.

100 tilsette

Dei ulike kontora og etatane som sorterer under fylkesmannen i Sogn og Fjordane har i 2002 kring 100 tilsette.
Her er eigne avdelingar for miljøvern, landbruk (lokalisert til Førde), oppsyn med kommunal økonomi og forvaltning, sosiale spørsmål som t. d. barnevern, sivil beredskap, og juridisk avdeling. Frå og med 2003 er også fylkeslegen og Statens utdanningskontor lagt under fylkesmannen.

Fylkesmannen har vedtaksmynde i ei lang rad saker. Dette gjeld m.a. søknader om separasjon og skilsmisse, fri rettshjelp, saker etter forureiningslova og utvida opningstid for butikkar.

Nasjonalparkar og naturvern i Sogn og Fj

Miljøvernavdelinga til Fylkesmannen har m.a. ansvaret for å forvalte dei verna områda, som utgjer kring 15 % av det totale arealet i Sogn og Fjordane.

Sjå også:
· Amtmenn og fylkesmenn i Sogn og Fjordane
· Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane


MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no