SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogn og Fjordane:

Amtmenn og fylkesmenn i Sogn og Fjordane

Resepsjonen hos fylkesmannen. Oddvar Flæte (biletet) har vore fylkemann  Sogn og Fjordane frå 1994. (Foto: Dag H.K. Andersen, NRK)
Resepsjonen hos fylkesmannen. Oddvar Flæte (biletet) har vore fylkemann Sogn og Fjordane frå 1994. (Foto: Dag H.K. Andersen, NRK)
Kronologisk oversikt over dei som har vore Staten sin fremste representant i Nordre Bergenhus Amt, seinare Sogn og Fjordane fylke.

Publisert 17.12.2002 14:40. Oppdatert 20.01.2003 10:19.

1700-talet:

1763-1771: Joachim de Knagenhjelm (budde på Kaupanger)
1771-1779: Magnus Theite (budde i Bergen)
1780-1781: Ditlev von Petz (Bergen)
1781-1788: Jonas R. Petersen (Bergen)
1788-1789: Nils D. Gunnerus (Bergen)
1789-1794: Peter H. Harboe (Bergen)
1794-1802: Andreas Hiort (Bergen)

1800-talet:

1802-1811: Niels Andreas Vibe (Bergen)
1811-1814: Herman G. Treschow (Bergen)
1814-1822: Christian Magnus Falsen (Bergen)
1822-1831: Edvard Hagerup (Bergen)
1831-1832: Fredrik Ris (Bergen)
1832-1844: Christian Ulrik Kastrup (i Bergen til 1840, då han flytta til Lærdalsøyri)

1844-1852: Hans Tostrup (budde på Kaupanger)
1852-1860: Michael Conrad Sophus Emil Aubert (budde på Lærdalsøyri)

1861-1869: John Collett Falsen (budde først på Lærdalsøyri, men frå 1863 med bustad på Systrond)

1869-1875: Nicolai Ditlev Ammon Ræder
1875-1889: Carl Lauritz Mechelborg Oppen
1889-1902: Olaj Olsen

1900-talet:

1902-1910: John Utheim
1910-1929: Ingolf Christensen (skifta tittel frå amtmann til fylkesmann i 1919)

1929-1941: Hans Seip (avsett av okkupasjonsmakta)
1941-1944: Vidar Atne (innsett av okkupasjonsmakta)
1944-1945: Konrad Sundlo (innsett av okkupasjonsmakta)
1945: Lensmann Nils Olsson Øvrebø frå Jølster vart konstituert som fylkesmann i Sogn og Fjordane frå freden 8.mai 1945 og sat ut året.
1945-1971: Nikolai Schei
1971-1973 og 1973-1976: Arne Ekeberg (konstituert)
1976-1994 Ingvald Ulveseth. Ulveseth vart utnemnt i 1971, men sidan han sat på Stortinget, vart fylkeskontorsjef Arne Ekeberg kst. i embetet 1971-1973. I 1973 var Ulveseth berre kort tid i embetet før han vart statsråd fram til 1976, og i desse åra var også Ekeberg kst. fylkesmann. Ulveseth tiltrådte fast frå 1976.

1994 -: Oddvar Flæte

MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no