SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Gulen:

Graffarane frå Gulen

Otto L. Midthun var også graffar på Island. (©Fylkesarkivet)
Otto L. Midthun var også graffar på Island. (©Fylkesarkivet)
Frå mest kvart einaste hus i Gulafjordane kjem det ein "graffar" - anleggsfolket som bygde telegraf- og telefonlinene her i landet.

Publisert 05.11.2002 13:55. Oppdatert 20.11.2002 10:09.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
 • video Graffarane frå Gulen [WM]  - Olav J. Tveit fortel til Ottar Starheim om livet som graffar - d.v.s. telefonarbeidar - eit tradisjonsyrke for mange i Gulen.
FAKTA: Graffar
 • Av telegraf
 • Yrkestittel for dei som dreiv med montering og vedlikehald av telegraf- og telefonliner.
 • I Sogn og Fjordane har graffaryrket hatt stor rekruttering særleg frå to bygdelag: Kjølsdalen i Eid kommune, og Dalsøyra i Gulen og bygdene ikring.
 • Fram gjennom tida har det kome eit hundretal telefonarbeid-arar frå Gul-en, og ingen bygdelag i Noreg har hatt så mange graffarar som Gulen.

  Dalsøyra var eit slags senter for denne yrkesgruppa. Dei første gulingane som reiste på linebygging, deltok i reisinga av telegrafline over fjellet frå Lærdal til Aurland i 1876. I 1905 reiste jamvel mange graffarar frå
  Graffarar på Haukelid i Gulen i 1936. Her er Rasmus Kjellevold sitt arbeidslag. (Foto © Fylkesarkivet)
  Gulen til Island for å bygge den første telefonlina der i landet, frå Reykjavik til Seydisfjord. Ein av leiarane for dette arbeidet var Otto L. Midthun frå Eivindvik.

  Graffarar i Kjølsdalen

  Ei anna bygd som hadde telefonarbeid som spesialitet, var Kjølsdalen i Eid kommune. Herifrå kom det ei tid fleire arbeidslag som dreiv med linebygging og montering for Televerket - men dei var ikkje så mannsterke som Gulen-laga.

  MEIR OM GULEN 
  Gulen kommune

   
  Aviser og media i Gulen
  Historia i Gulen
  Industri og næring i Gulen
  Kjende personar i Gulen
  Kommunehistoria i Gulen
  Krigshistoria i Gulen
  Kyrkjer i Gulen
  Samferdsle i Gulen
  Skular i Gulen
  Verd å sjå i Gulen

   
  Lyd frå Gulen
  Video frå Gulen
  SE OGSÅ

  Finn fram i Fylkesleksikonet!
  Vel ein kommune:
  Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
  Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
  SØK I LEKSIKONET
  Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
  ABCDEFGHIJKLMNO
  PQRSTUVWXYZÆØÅ
  Informasjon
   
  SØK I FYLKESLEKSIKONET
  Informasjon
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
  Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
  Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

  Harald Hårfagre var sogning

  Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

  Slaget i Sildagapet i 1810

  Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

  Då fiskedampskipa stakk til havs

  Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

  Nydyrkingskommunen Jølster

  Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

  Ei mellomalderkyrkje langt til havs

  I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

  Sjalu tenestejente drap gardkona

  Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

  Få nazistar i Sogn og Fjordane

  Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

  Den heimekjære amtmannen

  I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
  Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no