SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Gulen:

Småsoger frå Gulen

Med voggebarnet på palefiske

Eit fattig ungt par slo seg ned som husmannsfolk på den vesle øya Vatnøy kring 1830. For å spe på kosten, dorga - eller flota - dei etter småsei om kveldane. Småbarnet kunne ikkje vere att heime.

Publisert 05.11.2002 10:14. Oppdatert 05.11.2002 10:15.
Difor tok dei med vogga i robåten. Når det vart mykje fisk, sette dei vogga i land opp under ein hammar på Steinsøy slik at dei fekk meir plass i båten. Under fiske svinga dei ofte opp under hammaren for å høyre om barnet gret. Når fisken slutta å bite, tok dei vogga med seg og drog heim.

Neveretten avgjorde fylkesgrensa?

Segna seier at grensa kring gardane i Opdal lengst sør i Gulen vart avgjorde ved eit slagsmål.

Kraftkar i Eivindvik

Ivar Anderson Henriksbø (1784-1860) var kjend som ein kraftkar som det gjekk gjetord om. Ein gong han var på veg opp bygdevegen ved Haugen med eit lass, vart han stoppa av prost Niels Griis Alstrup Dahl:
- Du har lesst for tungt på. Hesten maktar ikkje slikt! sa presten. Då spente Ivar hesten ifrå og drog sjølv lasset opp bakken.

Alvestova i Austgulen

Ved stølen til garden Hauge i Austgulen går det ei hole inn i fjellet. Av og til dett det ut små glimmersteinar av fjellet i hola. Segna vil ha det til at det budde ei hulder her. Difor heiter hola Alvestova eller Allstova.

Svensken i Risehola

Ved garden Rise i nordre Gulen finst ein gamal husmannsplass som heiter Riseskora eller Risehola. Her budde det ein gong ein svensk soldat. Han var gift med ei kvinne frå Fresvik, og kom til Risehola i 1817. Mannen hadde tent som soldat i krigane mot Russland. Då han i 1826 braut opp frå den vesle jordflekken som han hadde rudt, fekk han prost Niels Griis Alstrup Dahl til å gje seg skriftleg attest på at både han og familien var fri for koppesmitte, og at han sjølv hadde arr både på hals og bryst frå slagmarka. Kvar svensken drog, veit ein ikkje.

Den synske på Børholmen

- sjå Erika Larsdotter Bogen f. 1828. Ho gav seg ut for å vere synsk, tankelesar. Ho hevda også at ho kunne tale med englar og gjere under.

Andre historier:
· Historia i Gulen
· Krigshistoria i Gulen
· Kriminalsoger frå Gulen
· Rovdyrsoger i Gulen
· Ulukker i Gulen


MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no