SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Gulen:

Kriminalsoger frå Gulen

Bygdevektarar i Gulen

I 1755 vart det tilsett eigen bygdevektar i Brekke. Bygdevektaren var eit slags ordenspoliti som skulle jage rekande folk, tiggarar og tjuvpakk, bort frå bygdene.

Publisert 04.11.2002 16:06. Oppdatert 18.11.2002 14:50.

Drap stefaren

I 1668 vart Nils Johannesson Tveit i Nordgulen avretta fordi han hadde drepe den nokolunde jamngamle stefaren sin.

Slagsmål med grannen

Ola Monsson Nese rauka i 1717 i tottane på grannen Henrik Nese om gamal skuld. Henrik døydde fem dagar etter slagsmålet. Ola kom for retten, men vart frikjend.

Armoda førde til hudfletting

I 1775 måtte den lutfattige Salomon Salomonsson frå Bremnes møte i retten fordi han hadde stole ei fiskeline frå eit naust på Sande.

Avretta for blodskam

Den som fekk barn utanfor ekteskap eller hadde seksuell omgang med syskenbarn, fekk harde straffer i gamle dagar.

Tvangsarbeid i gruver og fiskevær

Straffarbeid nordpå og i kopargruvene i Årdal var vanlege straffer for seksuelle aktivitetar utanfor ekteskapet.

Soldatar gjekk straffefri

Ei gruppe slapp heilt unna straff for seksuelle eventyr: Offiserar, underoffiserar og soldatar fekk fritak for straff for "leiermål" utanom ekteskap.

Tingstad og rettarstad på Rutle

· Dødsdomar for barnedrap

Bot for langvarig bryllupsfest

I gamle dagar var det reglar for det meste - også for kor lenge ein kunne ture bryllup.

Arrangert ekteskap

Tvangsgiftarmål var vanleg i det norske samfunnet langt inn på 1800-talet.

Grannedrapet på Trætteskjær

Segna fortel at dei to bøndene på Eide og Brandanger ikkje kunne einast om kvar grensa skulle gå. Dei vart samde om å starte ved solrenning om morgonen og gå kvarandre til møtes.

Tjuvane i Tjufjellet

Vestafor Dingja ligg Tuvik. Over reiser Tjufjellet eller Tunova seg. Her seier segna at tjuvar og sjørøvarar gøymde skattane sine i gamle dagar. I ei klove i fjellet er det funne restar etter leirbål. I Tjustøa gøymde dei båten sin ved å søkkje den ned om dagen. Om kvelden og natta tok dei på ferdafolk i kystleia. Det er også sagt at røvarane ein gong drap ei jente i Navdalsmarka like sørafor.

Gjest Baardsen berga liv på Byrknes

Gjest Baardsen og ein medfange vart sleppte fri slik at dei kunne hjelpe til med berging på fjorden.

MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no