SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Skular i Gulen:

Barne- og ungdomsskulane i Gulen

Brekke skule i 2002. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Brekke skule i 2002. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Skulen i Brekke-området

Den gamle offisers- og sorenskrivargarden Lovisendal vart innreia til skule for ungane i Brekke og bygdene kring Instefjorden.

Publisert 18.10.2002 11:35. Oppdatert 15.11.2002 12:18.

Skulen i Eivindvik

Den første faste skulen ved Eivindvik heldt til i Fonnevika.

På Haveland

i Nordgulen vart det bygt skulehus i 1865. Det brann i 1878 og vart erstatta med nytt. Skulekrinsen vart lagt ned då vegen til Eivindvik kom i 1966 og elevane vart skyssa dit.

På Kjellevoll

(Dalsøyra) vart det bygt skulehus i 1866.

Byrknes

fekk skulehus i 1876. Nytt skulehus vart bygt i 1940, og utvida i 1968 og 1976.

Byrknes skule. (Foto: Steinar Lote, NRK)

Målføret i skulen

Nynorsk vart innført i skulen Brekke kommune i 1902. I 1991 var nynorsk innført i alle skulekrinsar i Gulen kommune.

Oppedal

I 1903 fekk Indre og Ytre Oppedal eige skulehus, og i 1918 leikeplass.

På Hjartås på Hisøy

vart det bygt felles skulehus for heile øya i 1910.

Dingen, Verkland og Ynnesdal

fekk skulehus i 1912.

Mjømna

fekk eige skulehus i 1914.

Lyngnes/Rise

fekk skulehus i 1918.

På Eide

vart det bygt skulehus i 1920.

Skulehuset på Ytre Takle

for Takle, Botnen og Indre Hjartholm vart bygd i 1922.

Småvågane

I 1923 vart det bygt skulehus i Småvågane for krinsen på Strendene. Det gamle skulehuset på Dalsøyra vart flytta dit. Skulen der vart lagt ned kring 1950, og borna flytta til Eivindvik skule.

Dei vestlegaste bygdene

i tidlegare Brekke kommune; Breivik, Bålen og Ytre Hjartholm vart eigen skulekrins i 1925. Dei delte lærar med Ynnesdal og Wergeland krins den første tida.

Skulehuset i Fivelsdal

for grendene langs Brandangersundet vart bygt i 1925.

Ånneland

fekk skulehus i 1927.

I grenda Vedvik

ved Eidsfjorden var det skule til 1950.

Bremnes

fekk skulehus i 1950.

Sandøy

Sande og dei andre gardane på sørspissen av Sandøy fekk eige skulehus i 1959. Før det hadde skulen halde til i privathus.

Skular i Gulen i 2002:

Brekke skule 1.-10. klasse 96 elevar (1.-9. klasse 1971-1997)
Byrknes skule 1.-10. klasse 84 elevar (1.-9. klasse 1973-1997)
Dalsøyra skule 1.-10. klasse 102 elevar (1.-9. klasse 1973-1997)
Eivindvik skule 1.-10. klasse 93 elevar (1.-9. klasse 1971-1997)
Eivindvik skule. (Foto: Steinar Lote, NRK)


MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no