SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Gulen:

Vegar i Gulen

Dalsøyra på 1930-talet. Vegen mellom Dalsøyra og Dalsbygda vart opna i 1926. (Foto © Fylkesarkivet)
Dalsøyra på 1930-talet. Vegen mellom Dalsøyra og Dalsbygda vart opna i 1926. (Foto © Fylkesarkivet)

Rideveg

over Takledalen mellom Austgulen og Sognefjord-sida vart bygt i 1811-1812 etter opptak frå prost Niels Griis Alstrup Dahl. Dette letta ikkje minst presten si reise frå Eivindvik til annekskyrkja i Brekke, der Dahl også ei tid eigde den gamle sorenskrivargarden Lovisendal og tilhøyrande gjestgiveri.

Publisert 17.10.2002 10:16. Oppdatert 05.03.2007 10:36.

Køyreveg frå Dalsøyra til Dale

vart bygt i 1860.

Vegen Brekke-Ynnesdal

vart påbyrja i 1899, men var ikkje ferdig før i 1928.

Veg Indre Oppedal-Ytre Oppedal

vart bygt i 1905.

Vegen Brekke og vestover

til Indre Hjartholm vart påbyrja i 1906, men ferdig først i 1936.

Ny køyreveg gjennom Eivindvik sentrum

var ferdig i 1924.

Vegen Dalsøyra-Dalsbygda

vart opna i 1926.

Vegen Kjellevold-Lund

vart opna i 1927.

Vegen Austgulen-Oppdalsøyri

vart bygt i 1928, i 1933 til Hauge.

Vegen Haveland-Nordgulen-Rutledal

vart utbetra under 2. verdskrig. I 1944 miste anleggsarbeidar Harald Tveit frå Nordgulen livet i ei arbeidsulukke på dette anlegget.

Vegen frå Dalsøyra til Eidsbotn

inst i Eidsfjorden og vidare til Halsvik vart opna i 1953.

Vegarbeid på gamlemåten i Gulen i 1955. (Foto © Fylkesarkivet)

Hantveit

fekk vegsamband til Levra ved Leversund i 1955.

Vegen frå Glenja

ved Eidsfjorden og vest til Fivelsdal ved Brandangersundet vart opna i 1955. Den hadde vore under bygging sidan 1935. I 1968 vart vegsambandet nordover frå Fivelsdal opna, slik at bygdene Sellevåg og Furnenes fekk vegutløysing.

Vegen Rutledal-Brosvik

vart opna i 1959.

Vegen Nyhamar-Hjartås

på Hisarøy var ferdig i 1963, og frå Hjartås til Vilsvik i 1968.

1964 viktig veg-år i Gulen

1964 vart eit viktig år for landverts kommunikasjon i Gulen, for då vart fleire lokale vegar knytte saman til eit samanhengande riksvegnett ved at brua og Leversundet ved utløpet til Austgulefjorden vart opna.

Kommunesenteret Eivindvik får vegutløysing

Vegen Nordgulen - Eivindvik vart opna i 1966, etter at bygdefolket i Eivindvik hadde forskottert prosjektet. Dermed hadde kommunesenteret vegsamband til det samanhengande vegnettet som vart opna i 1964 og er omtala ovanfor.

Trafikk over Verklandshøgda

Frå 1966 gjekk ein stor del av trafikken nord-sør på Vestlandet mellom ferjeleia i Duesund og Brekke over Verklands-høgda.

Sygnefest

fekk veg til Brosvik og vidare Rutledal i 1968. Parsellen Sygnefest-Risa var ferdig i 1964.

Vegen Instefjord-Brekke

vart opna i 1969 - dvs. fire år etter at Brekke ferjekai vart opna.

Veg frå gardar til Ånneland

Gardane Sande, Kittelsvik og Skipavik på sørspissen av Sandøy fekk veg nordover til Ånneland i 1969.

Ikjefjordbrua

(340 meter) opna i 1977 og gjev vegsamband mellom Oppedal i Gulen og Bjordal i Høyanger.

Jernfjelltunnelen

(981 meter) på E 39 mellom Kringla og Haugsvær vart opna i 1989 - sjå: E 39 mellom Sogn og Bergen.

Instefjord-Oppedal

på E 39 med Skrikebergtunnelen (1508 meter) opna 1990. - sjå: E 39 mellom Sogn og Bergen.

Brusambandet Mjømna-Byrknesøy

med bru over tre sund vart opna på 1990-talet: Brua mellom Sandøy og Mjømna over Mjåsundet (219 meter) vart opna i 1992, og bruene over Nappsundet (142 meter) og Mjømnesundet (381 meter) som bind saman Byrknesøy med Mjømna, vart opna i 1997.
Mjømna (t.v.), Mjømnesundet ogh Risøya (bak t.h.) har no fått brusamband. Dette biletet er teke året før, i 1996. (Foto: Steinar Lote, NRK)

Dingja–Eivindvik

vart opna i 2007, og dermed vart det samanhengande veg på ei rundkøyring frå Rutledal gjennom Dingja og til Eivindvik.

E 39 mellom Sogn og Bergen

Europaveg 39 er hovudvegen på Vestlandet, og vann kampen som ein gong i tida stod med riksveg 13 over Voss-Vik om å verte stamveg i landsdelen. I dag går E 39 ferjefritt over den mektige Nordhordlandsbrua og gjennom flotte tunnelanlegg i Nordhordland og Gulen. Men stamvegsambandet etter ytre line hadde mange motstandarar før det endeleg vann fram.

MEIR OM GULEN 
Gulen kommune

 
Aviser og media i Gulen
Historia i Gulen
Industri og næring i Gulen
Kjende personar i Gulen
Kommunehistoria i Gulen
Krigshistoria i Gulen
Kyrkjer i Gulen
Samferdsle i Gulen
Skular i Gulen
Verd å sjå i Gulen

 
Lyd frå Gulen
Video frå Gulen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no