SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Fjaler:

Helsestellet i Fjaler

Koppeepidemi tok mange liv

Medan koppar i dag truleg er utrydda som sjukdom på verdsbasis, tok den i gamle dagar tusenvis av liv også i Noreg. I 1773 døydde 35.382 nordmenn i ein epidemi.

Publisert 18.09.2002 10:47. Oppdatert 19.04.2007 09:43.

Distriktslegane i Fjordane

Heilt fram til 1836 var det berre to distriktslegar i fylket – ein for Sogn og ein for Fjordane.

Sjukestover for kolera

I 1849 sette distriktslege Lars Stub Heiberg Landmark fram krav om at det vart bygt offentlege sjukestover både i Dale og Holmedal for å huse kolerasjuke. På den tida gjekk det harde koleraepidemiar som m.a. tok over 600 menneske i Bergen i 1848. I Holmedal leigde kommunen ei tid eit hus for å isolere og pleie kolerasjuke. Siste året det vart registrert koleradøde i Fjaler er 1852, då det strauk med fire menneske.

Skarlagensfeber og kikhoste

Skarlagensfeber var ein annan sjukdom som tok mange liv i gamle dagar. I ei hard farsott i 1873 døydde 15 born i kommunen. Mange born døydde også av kikhoste. I 1846 døydde sju born i Fjaler av sjukdomen.

Færre spedalske

Medan områda frå Kinn til Førde var det distriktet i landet som var sterkast heimsøkt av den frykta spillsykja (spedalske) på 1800-talet, let det til at Fjaler kom lettare frå det. I 1849 vart det registert 13 spedalske i Fjaler, medan Førde/Naustdal hadde 90 og Kinn 72 spedalske. I åra frå 1849 til 1884 døydde 35 menneske av spillsykje i Fjaler.

Tuberkulose

Tuberkulosen (tæring) avløyste spillsykja som den store folkepesten på slutten av 1800-talet: I åra frå 1887 til 1904 døydde 95 personar i Fjaler kommune av tuberkulose. I 1912 bygde fylket det første tuberkulosesanatoriet sitt i Askvoll. Seinare kom det fylkeskommunale tuberkulosesjukehus på Sandane, Lærdal og i Lavik. I tilleg dreiv St. Jørgen Stiftelse i Bergen det kjempestore sanatoriet sitt på Lyster Sanatorium - Harastølen i Luster. Då Fjaler helselag vart skipa i 1915, vart kampen mot tuberkulosen den viktigaste oppgåva. Laget finansierte utdanninga og tilsette eiga sjukesøster i 1922.

Fjaler Helsetun

i Dale vart opna i 1972. Det var Oddleif Fagerheim som i 1966 tok opp tanken om å få reist eit helsetun på Yksnebjør etter modell frå eit liknande helsesenter som nyleg var reist i Årdal. Same året vedtok Fjaler helselag å stå for bygging og drift av helsetunet. Dei hadde i mange år arbeidd for å få ei sjukestove i bygda. Etter ein innsamlingsaksjon kunne helselaget skyte inn 500.000 kroner i eigenkapital i anlegget. Bygget er teikna av arkitekt Olav Hovland frå Dale.
Daglegstova i Fjaler Helsetun

Sjå også:
Gamleheimsdrift med eigeninnsats frå bebuaraneMEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no