SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Fjaler:

Kraftforsyninga i Fjaler

Hålandsfoss kraftstasjon
Hålandsfoss kraftstasjon

Småkraftverk

Det skulle gå relativt mange år før det vart bygt eit større kraftverk i Fjaler. Difor var det fleire som ordna seg med lokale småkraftverk i den første "krafttida".

Publisert 18.09.2002 10:28. Oppdatert 18.01.2007 15:24.
Alt i 1900 fekk Dale Kloggfabrik (sjå: A/S Jarl Skofabrikk) installert eit lite kraftaggregat. I 1906 vart det bygt kraftverk i Gjølangerelva, Hellevik gard fekk kraftverk i 1912, og det vart også bygt små kraftverk ved Lillingstonheimen på Tysse og ved Loneelva ovanfor Hellevik.

Dale Sogns Elektricitetsverk

Dale Sogns Elektricitetsverk vart skipa i 1916. Ei "fossenemnd" som arbeidde for lokal kraftforsyning, fekk handgjeve fallrettane i Hålandsfossen alt i 1912, og fossen vart kjøpt av soknestyret i 1915 for 6000 kroner. Då var også aluminiumsverket i Stongfjorden (British Aluminium Company ) interessert i å kjøpe fossen, men fekk ikkje tilslaget. Kraftverket i Hålandsfossen kom ikkje i drift før i 1918 fordi det i krigstida var vanskar med å få maskiner og utstyr frå Tyskland. Dette kraftverket hadde berre kapasitet til å forsyne Dale og Flekke.

Fjalerkraft

Dale Sogns Elektricitetsverk vart omskipa til Fjalerkraft i 1952, og kraftstasjonen i Hålandsfossen vart mykje utvida i 1955. Under Fjalerkraft sorterte teknisk også fem lokale kraftlag, men dei var økonomisk sjølvstendige. Vest med fjorden hadde ein Sørsida Kraftlag (ved Flekkefjorden), Hellevik og Gjølanger Kraftlag, og Våge og Fure Kraftlag.

Kraft frå Svultingen

Fjaler kommune gjekk i 1939 inn i det interkommunale selskapet L/L Svultingen som skulle byggje ut kraftstasjonar i Svultingen-vassdraget ved Leirvik. Alt frå 1941 fekk Dale straum frå Svultingen. I Hellevik og Gjølanger fekk ein straum frå Svultingen i 1947-1948, og Fure og Våge nokre år seinare.
Den siste garden som fekk straum i Fjaler kommune var Solbø i 1961.

Inn i YSSE

Fjalerkraft gjekk i 1984 inn i samarbeidet YSSE - Ytre Sogn og Sunnfjord Energiverk, som tok over drifta av kraftverket i Hålandsfossen og i kraftstasjonen i Tveit i Hyllestad. YSSE hadde hovudkontor i Dale fram til YSSE i 1996 gjekk inn i Sunnfjord Energi (Førde kommunale kraftverk).

MEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no