SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Fjaler:

Første fylkestinget på Tross

Det første fylkestinget i Sogn og Fjordane vart halde i ei stove som sto på Tross. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Det første fylkestinget i Sogn og Fjordane vart halde i ei stove som sto på Tross. (Foto: Arild Nybø, NRK)
På den gamle gjestgjevarstaden Tross sto det også ei tingstove. Denne tingstova vart åstad for ei viktig hending den 30. juli 1838: Det første fylkestinget i Sogn og Fjordane.

Publisert 13.09.2002 11:48. Oppdatert 18.09.2002 09:58.
Nordre Bergenhus Amt vart skipa i 1763 då fullmektig hos stiftsamtmannen i Bergen, Joachim de Knagenhjelm etter mykje mas fekk frådelt Nordre Bergenhus (Sogn og Fjordane) som eige amt frå det store Bergenhus Stiftsamt. Knagenhjelm styrde amtet frå det gamle ættesetet til Knagenhjelm-slekta i Kaupanger (sjå: Historia i Sogndal). Men frå han slutta som amtmann i 1771 og fram til 1840 budde amtmennene for Nordre Bergenhus i Bergen og styrde "nordfylket" derfrå.

I 1840 flytta amtmann Christian Ulrich Kastrup til Lærdalsøyri og busette seg der. Embetssetet vart verande på Lærdalsøyri fram til 1862, då det vart flytta til Hermansverk.

I 1837 kom formannskapslovene som opna for kommunalt sjølvstyre og folkevalde styringsorgan på fylkes/amtsnivå.
I juli 1838 kalla amtmann Christian Ulrich Kastrup saman 22 ordførarar frå heile fylket til det første fylkestinget på Tross. Ordførarforsamlinga var sterkt prega av embetsfolk og lokal overklasse: ni av ordførarar var prestar, tre offiserar, to advokatar og to var handelsmenn. Også futane i Sunnfjord og Nordfjord og futen i Sogn var til stades. Prost Niels Griis Alstrup Dahl frå Eivindvik vart valt til oppmann (formann) i det første fylkestinget.
Det fortel litt om amtmannen si sosiale stilling at Dahl tiltala Kastrup med "Deres Høivelbaarenhed" då han takka for vervet som "fylkesordførar"!

Budsjettarbeidet på dette første fylkestinget var prega av nøysemd og spareiver, noko som m.a. førde til eit svært magert vegbudsjett.

I 1988 samlast fylkestinget på Tross på nytt for å feire 150-årsminnet for det første fylkestinget i Sogn og Fjordane.

Sjå også:
· Skysstasjonen og handelsstaden Tross


MEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no