SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Den eldste historia i Fjaler

Tross var tingstad og handelsstad. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Tross var tingstad og handelsstad. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Bygdeting på Dingemoen

Den gamle tingstaden og handelsstaden Tross låg ved fjorden i Dale, midt i det som no er sentrum i bygda. Den eldste tingstaden i bygda var truleg Dingemoen.

Publisert 13.09.2002 12:59. Oppdatert 06.11.2002 09:39.
Bautasteinen frå Tross. (Foto: NRK)

Bautasteinar frå Tross

På Tinghogane vart det funne ein bautastein på 4,25 meter.

Klebersteinsbrot i Gjølanger og Dale

I Solvik ved Gjølanger har det frå gamalt av vorte brote kleberstein som m.a. vart nytta til kokekar, tørkeheller, omnar og ljoresteinar (ved taktekking). Liknande klebersteinsbrot fanst også på Bortnheim og Jarstad ovanfor Dale. Her kom folk langeveges ifrå for å hente seg kleberstein.

Småkongane som kappgjekk

Segna fortel om to småkongar som ein gong budde i Flekke og på Heggheim i Guddalen. Dei krangla støtt om grensene. Så ein gong vart dei samde om å gå kvarandre til møtes for å avgjere striden. Dei skulle starta heimanfrå når sola rann. Der dei møttest, skulle grensa setjast. Dei møttest i grenda Bjordal. Men Flekke-kongen meinte at kongen frå Heggheim hadde tjuvstarta. Det vart slagsmål så blodet rann, og Heggheim-kongen vart drepen. Framleis heiter staden der dei to kongane møttest i Bjordal "Heggheims-brua".

Krossen i Korssund

Ved den gamle siglingsleia i det trange Korssundet luter ein fire meter høg steinkross på ein haug. Sundet har fått namn etter den mystiske krossen.

Karihola ved Hovlandsvatnet

Ei gamal segn fortel at eit nyfødd jentebarn vart funne i ei hole ved garden Øyrane ved Hovlandsvatnet ein gong på 1700-talet. Hola låg eit stykke frå husa, like ved vegen gjennom grenda. Barnet var kledd i uvanleg fine klede. Folket på garden tok jenta til seg, og seinare vart ho gardkone på Øyrane. Hola der jenta vart funnen, heiter Karihola den dag i dag.

Heggheimsteinen

På fjellet mellom Guddal og Steiestøl finn ein "Heggheimsteinen". Segna vil ha det til at eit likfylgje frå garden Heggheim som skulle til kyrkja i Dale, vart overraska av snøstorm på veg over fjellet. Dei måtte setje kista bakom steinen, der ho vart ståande til våren. Difor namnet Heggheimsteinen.

MEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no