SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Fjaler:

Erik Grant Lea

Erik Grant Lea på trappa til kapellet i 1949. (Foto © Fylkesarkivet)
Erik Grant Lea på trappa til kapellet i 1949. (Foto © Fylkesarkivet)
Erik Grant Lea (1892-1979) frå Bergen, busett i Gjølanger frå 1925. Shipping- og forretningsmann.

Publisert 12.09.2002 09:00. Oppdatert 14.12.2006 14:58.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Shippingmilionæren Erik Grant Lea [WM]  (LYD) Steinar Brauteset på vitjing hos den fallerte skipsreiaren frå jobbetida, Erik Grant Lea, og den indiskfødde kona hans i Gjølanger i 1963.
Bygde seg opp til ein av dei største norske skipsreiarane i jobbetida kring første verdskrig. 24 år gamal vart han leiar i sitt eige reiarlag, kontrollerte til sist ti ulike reiarlag og hadde eigen bank og assuranseselskap.

Grant Lea bygde m.a. ein stor villa - Leahall - på Kronstad i Bergen, og huset låg i ein park på 40 mål! Han gifta seg i 1916 med den adelege engelsk-indiske Hilda Constance Connor (1899-1961) frå Bangalore.

Flytta til Gjølanger

Grant Lea gjekk dundrande konkurs i 1925 og flytta til ein av dei få eigedomane han hadde att - ein gard i Gjølanger i Fjaler. Denne hadde han fått hand om i 1919. Her bygde Grant Lea etter kvart opp Gjølanger Bruk med landhandel, mølle, sag og trelastforrenting (Gjølanger Bruk AS). Han var levande interessert i skogplanting, og planta til saman over 120.000 grantre på eigedomen sin i Gjølanger.

Ektemaken Hilda Constance var katolikk, og Erik Grant Lea konverterte sjølv til katolisismen i 1923. På eigedomen sin i Gjølanger bygde han eit ørlite kapell slik at dei to kunne dyrke den katolske trua si.
Erik Grant Lea med kona Hilda og dottera Sunniva. © Fylkesarkivet.

Ivrig mosjonist

Som pensjonist vart Grant Lea ein ivrig mosjonist, og gjekk m.a. den harde "Nijmegenmarsjen" i Nederland fleire gonger. Erik Grant Lea gav i 1970 ut diktsamlinga "Røslyng, Stemninger og tanker". I 1972 gav forfattaren Norvald Tveit ut Lea-biografien "Fra gull til grønne skoger" som skildrar det eventyrlege livet til Erik Grant Lea.

MEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no