SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kyrkjer i Askvoll:

Christie-kyrkja i Holmedal

(Foto: Arild Nybø, NRK)
(Foto: Arild Nybø, NRK)
Holmedal kyrkje vart bygd 1868. Arkitekt var Chr. Christie som også har vore arkitekt for m.a. Kyrkjebø kyrkje i Høyanger, Stedje kyrkje i Sogndal, Årdal kyrkje på Årdalstangen og Hauge kyrkje og nye Borgund kyrkje i Lærdal.

Publisert 30.08.2002 15:55. Oppdatert 09.01.2007 13:10.

Den førre kyrkja i Holmedal vart reist på 1600-talet og riven i 1868 då den nye vart bygd. (Teikning: David O. Bakke)
Arkitekt (Eilert) Christian Brodtkorb Christie (1832–1906) teikna på denne tida ei mengd kyrkjer i ein karakteristisk stil som seinare vart kalla ”Christie-kyrkjer”: Dei har sideskip og eit visst preg av at dei er inspirerte av dei gamle stavkyrkjene. Christie leia elles restaureringa av Nidaros domkyrkje frå 1872 til 1906, og gjenreisinga av Håkonshallen og Mariakyrkja i Bergen saman med arkitekt Peter Andreas Blix.
Minnestein ved Holmedal kyrkje reist etter frigjeringa frå Danmark i 1814. Inskripsjonen lyder: "Reist til frægd for kvar bygdemann som varde landet då striden brann 1807-1814". (Foto: Arild Nybø, NRK)

Renessansetavla i Holmedal kyrkje er frå ca. 1620 og er prydd med tre målte felt med bibelmotiv og bibelsitat. Messehakelen er frå 1600-talet og truleg sauma av prestedottera Ingeborg Grytten (sjå Kjende personar i Askvoll fødde før år 1800). Den eldste kyrkjeklokka i Holmedal er frå 1581. Ein del av nattverdsutstyret, altarlysestakane og ei lysekrone er frå før 1722. Ei anna lysekrone er frå 1790 og gjeven til kyrkja av den kjende sorenskrivaren og historieskrivaren Hans Arentz.
I Holmedal har det truleg stått ei stavkyrkje frå 1200-talet, første gong nemnd i 1305.

Prestegjeldet Holmedal strekte seg den gongen heilt innover til øvste dalane i noverande Gaular kommune. Kring 1600 vart det bygd ei ny kyrkje med eit kyrkjeskip på 16 x 10 meter og med kor på 6 x 7 meter. Denne kyrkja skal ha vore rosemåla innvendes, men ho var skrøpeleg bygd og måtte fleire gonger rettast opp etter storm.


MEIR OM ASKVOLL 
Askvoll kommune

 
Aviser og media i Askvoll
Historia i Askvoll
Industri og næring i Askvoll
Kjende personar i Askvoll:
Kommunehistoria i Askvoll
Krigshistoria i Askvoll
Kyrkjer i Askvoll
Samferdsle i Askvoll
Skular i Askvoll
Verd å sjå i Askvoll

 
Lyd frå Askvoll
Video frå Askvoll
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no