SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kyrkjer i Askvoll:

Trolldom kring Vilnes-kyrkja

(Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)
(Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)
Vilnes kyrkje på Atløy vart bygd i 1674 og skal vere den vestlegaste trekyrkja i Noreg frå denne tida.

Publisert 29.08.2002 10:11. Oppdatert 09.01.2007 13:20.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Steinkross ved Vilnes kyrkje. Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)
Kopi av ein utskoren og måla altarfrontal frå ca. 1250 står på altaret i kyrkja. Originalen er teken vare på i Oldsaksamlinga i Oslo, og kopien er skoren av Oddvin Parr frå Sykkylven. Preikestolen i Vilnes-kyrkja er frå 1675, døypefonten frå 1674 og salmenummertavla frå 1755. Ein messehakel frå 1708 er teken vare på i Bergen Museum.

Kyrkjer frå 1320

På Vilnes har det stått kyrkjer heilt sidan før 1320. Denne kyrkja brann ned i 1673, året før noverande kyrkje vart reist.

Grava til Atle Jarl?

Det er hevda at ein stor stein på kyrkjegarden skal markere grava til Atle jarl som døydde etter slaget ved Stavenes. Ei anna segn fortel om ein offerlund på Lundeneset sør for kyrkja, der det vart ofra til gudane i førkristen tid.

Store steinheller

Tre store steinheller på over to meter er reiste på ende på kyrkjebakken. Det knyter seg trolldomssagn om gode og vonde makter til steinane. På 1930-talet var det planar om å rive kyrkja, men den vart restaurert og varsamt ”modernisert” på 1950-talet.
Steinhellene ved Vilnes kyrkje. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Berga frå tremakken

Vilnes-kyrkja var i tida mellom 1815 og 1903 eigd av folk i Bulandet, men vart kjøpt tilbake av folket på Atløy i 1903.
Eitt av dei store problema med kyrkjer og andre trehus på kysten, er at dei er sterkt utsette for tremakk (mott). Dette hadde nær vorte banen for den gamle Vilnes-kyrkja
på 1960-talet: Det var aktuelt å rive. Men takka vere sterk motstand frå soknepresten og bygdefolket vart kyrkja berga ved å gasse ut tremakken, og kyrkja vart elles restaurert og bygd på eit sakristi mot nord slik at ho framleis var tenleg.


MEIR OM ASKVOLL 
Askvoll kommune

 
Aviser og media i Askvoll
Historia i Askvoll
Industri og næring i Askvoll
Kjende personar i Askvoll:
Kommunehistoria i Askvoll
Krigshistoria i Askvoll
Kyrkjer i Askvoll
Samferdsle i Askvoll
Skular i Askvoll
Verd å sjå i Askvoll

 
Lyd frå Askvoll
Video frå Askvoll
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no