SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Askvoll:

Landhandlar i Askvoll

Stongfjorden daglegvarer. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Stongfjorden daglegvarer. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Nils Bergesen

fekk i 1860 løyve til å starte landhandel på Hindøy. Han fekk derimot avslag på søknad om å selje brennevin.

Publisert 21.08.2002 13:01. Oppdatert 22.01.2007 11:09.

Endre Yndestad

starta landhandel på Yndestad i Stongfjorden i 1880.

Yndestad Landhandel A/S

- sjå Endre Yndestad .

Handel, hermetikk og brann på "Gamlekaia"

Tallak Hansson Stang starta landhandel i Askvoll på 1880-talet.

Anne Johanne Høyvik

starta landhandel i Høyvik på Atløy på 1890-talet, men la truleg ned etter kort tid.

Ole Stensæth

starta landhandel i Holmedal i 1892. Lorens Stensæth tok over i 1919 og dreiv til Olav Stensæth vart eigar i 1969. Han bygde ny forretning i 1979 og dreiv denne til han døydde i 1994. Enkja Solveig Stensæth dreiv til 1997, då Marry Bakke overtok og endra namnet til Bakke Handel. Butikken vart lagt ned i 1999.

Isak Eikemo

frå Masfjorden starta landhandel på Helle i 1895, same året som det vart starta teglverk i bygda.

M.B. Sellevold

landhandel på Herland vart grunnlagt i 1898 av (Kolbein) Mathias Berntson Sellevold.

Peder Johan Stang

starta landhandel i Stongfjorden kring 1898. Han dreiv til kring 1902.

Landhandelen A. Høvik på Atløy. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Abraham Sørensen Høvik

starta i 1899 landhandel i Sauesundet. I 1929 flytta han butikken frå Sauesund til Skaret. Her tok kona Olina (Lina) imot mjølk og dreiv ysteri. Sonen Jim Høvik tok seinare over og bygde ny sjølvbetjeningsforetning på Haugen i 1979. I 1991 overtok sonen Terje og ektemaken Anne Mari Høvik butikken som også har postkontor.

Severin August Sørenson Gjervik

starta omlag 1900 landhandel i Høyvik. Han hadde tidlegare drive ein butikk i Bergen. Då handelsbua brann i 1904 la han ned butikken.

Nikolai Nilsson Haarklau

frå Haukedalen i Førde starta i 1900 landhandel på Kumle på Atløy. Han bygde eige forretningsbygg med bakeri i 1907. Butikkdrifta vart lagt ned like før 1940.

Nikøy Handel AS på kaia på Bulandet.

Nikøy A/S

grunnlagt 1903 av P. Nikøy. Dreiv landhandel, bakeri og fiskepakking på Bulandet.

Olav Aalen - landhandel og sildesalteri

- landhandel og sildesalting i Kvammen i 1916, damskipsekspeditør og poststyrar. I tillegg kjøpte Olav Aalen seg fiskebåtar og var notbas.

Stafsnes Landhandel

vart starta i Stongfjorden i 1919 av Hans Stafsnes.

Enkefru Stafsnes Eftf. landhandel

i Stongfjorden – sjå Stafsnes Landhandel .

Th. Dalsøren, Askvoll

grunnlagt 1919 av Thomas Dalsøren. Dreiv landhandel og bakeri i Askvoll.

Handel og krabbe på Herland

Grunnlagt på Løkeland i 1919 av Leiv Sigurd Løkeland, og hadde kring 20 personar i arbeid i sesongen. Han starta også ein liten landhandel i kjellaren på Løkeland.

Samuel og ektemaken Sofie Vasset

starta i 1920 landhandel i Høyvik. I 1928 bygde han hus med butikk i kjellarhøgda. Butikken vart driven til kring 1940.

A. Bakke A/S, Holmedal

Landhandel grunnlagt 1923 av Andor Bakke. Sonen Arvid Bakke tok over i 1949 og dreiv til 1974.

Stongfjorden Samvirkelag

vart skipa i 1929.

Stubhaug & Co. i Kvammen. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Stubhaug & Co. landhandel

Stubhaug & Co. landhandel, vart skipa 1935 i Kvammen av Oddvin Stubhaug.

S. Gjørøy

landhandel på Bulandet, grunnlagt 1939.

Askvoll Senter husar m.a. Samyrkelaget (Coop), Gavestøvelen, Mølla m.m. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Askvoll Samyrkelag

vart skipa 1948 med 90 medlemmer.

Gudrun og Hjalmar Gjervik

starta landhandel i Høyvik i 1950. Butikken var i drift til kring 1970.

H. Vaardal

på Vårdalsnes, der Haldor Vaardal dreiv damskipsekspedisjon og landhandel.

Ragna Lutenthun

dreiv i nokre år på 1950- og 1960-talet landhandel i Nervika på Vilnes.

Høyvik handel

vart starta i 1976 i Høyvik på Atløy av Barbra Høyvik. Ho var då 60 år gamal. Barbra dreiv handelen til 1983, då Wenche og Magnar Høyvik tok over. Dei dreiv til 1990.
Barbra Høyvik i butikken ho starta som 60-åring. Foto frå Sogehefte for Askvoll kommune, utlånt av Brabra Høyvik

Berit og Dagfinn Vilnes

starta landhandel i Leirvåg på Atløy i 1970. Dei dreiv til 1999.

Stongfjorden handel

starta 1987 – sjå Stongfjorden Samvirkelag .

Handlekorga daglegvarebutikk

i Stongfjorden, starta 2001 – sjå Stongfjorden Samvirkelag .

Kremmarar frå Førde

Nokre av dei som elles bygde seg sjøbuer på Atløy var dei rike kremmarane i det gamle handelssenteret i Førde - Sjøahola - sjå: Handelsstaden Sjøahola.


MEIR OM ASKVOLL 
Askvoll kommune

 
Aviser og media i Askvoll
Historia i Askvoll
Industri og næring i Askvoll
Kjende personar i Askvoll:
Kommunehistoria i Askvoll
Krigshistoria i Askvoll
Kyrkjer i Askvoll
Samferdsle i Askvoll
Skular i Askvoll
Verd å sjå i Askvoll

 
Lyd frå Askvoll
Video frå Askvoll
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no